Åtkomlighetsverktyg

Sasha Hubers och Petri Saarikkos verkhelhet Perusta färdigställs i Stapelstaden

10.5.2022 9:11

Bild: Sasha Huber och Petri Saarikko

I Stapelstaden i Helsingfors håller man på att sätta upp stadsdelens första offentliga konstverk. Där skapar konstnärerna Sasha Huber och Petri Saarikko en skulpturhelhet som visar fotavtryck av Stapelstadens invånare.

Verket vid namn Perusta tog sin början i deltagande verkstäder, där elever från lågstadieskolan Maatullin ala-aste tillsammans med sina vårdnadshavare fick använda fötterna för att bearbeta leran. Formerna som skapades av leran göts till tre bronsskulpturer, av vilka den största placeras på skvären vid Landtullsgränden i slutet av sommaren 2022. De två mindre skulpturerna placeras i en närliggande liten park i anslutning till Maatullis skolas och daghems nybyggnad som blir färdig år 2024. På så sätt återvänder verket till platsen där det började. Förutom bronsskulpturerna innefattar verket en videodokumentation som konstnärerna har skapat för att presentera den deltagande processen.

Konstnärerna vill ge invånarna en möjlighet att lämna sina fotavtryck i området. Verket bygger på tanken om att samhället tillsammans bildar en symbolisk förbindelse till marken och landskapet. I verkprocessen fungerar leran som ett element som förenar människorna med varandra och sitt bostadsområde både symboliskt och materiellt. Skulpturerna lagrar upplevelsen av social gemenskap och kroppslig närvaro in i minsta detalj av ett tåavtryck.

Bild: Sasha Huber och Petri Saarikko

Bakgrunden till verket Perusta ligger i Hubers och Saarikkos projekt Remedies Universe, där de granskar muntlig tradition i olika kulturella och geografiska kontexter. Verket Perusta har sina rötter särskilt i projektet Remedies Mildura, som konstnärerna genomförde som en del av 10th Mildura Palimpsest Biennial i Australien år 2015. I sitt verkkoncept bjuder konstnärerna in elever och deras vårdnadshavare till att dela berättelser medan de bearbetar leran. I Mildura kom leran från den lokala floden Murray och konstnärerna fick tillstånd att använda den från två av områdets lokala ursprungsstammar, som också deltog i utförandet av verket.

HAM Helsingfors konstmuseum har beställt verket med sitt anslag för offentlig konst, som i enlighet med stadsstrategin används för att öka offentlig konst, särskilt i sådana områden i Helsingfors där det för närvarande finns lite eller ingen offentlig konst alls. Verket utförs i tätt samarbete med lågstadieskolan Maatullin ala-aste och Stadsmiljösektorns områdesplanerare. När verket är klart integreras det i Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM.

Konstnärsduon Sasha Huber och Petri Saarikko bor i Helsingfors och har arbetat med det gemensamma projektet Remedies Universe redan sedan år 2011. Sasha Huber (f. 1975) är en schweizisk-finsk bildkonstnär med rötter i Schweiz och på Haiti. Huber har behandlat historia, minnen och tillhörande till något i sin konst, ofta i relation till kolonialismens och postkolonialismens arv. Arkivmaterialen har många gånger en stor roll i verken, som tar en performativ, tidsmässig eller social form, bland annat som interventioner eller videor. Petri Saarikko (f. 1973) är en bildkonstnär, vars verk ofta är performativa och platsspecifika med omfattande användning av olika medier.