Åtkomlighetsverktyg

HAM:s utställningskoncepter utställda i Uleåborg och Åbo

6.10.2022 16:15

Elina Brotherus: Étude en trois parties de danseuse défaisant son chignon, 2007

Utställningen Dans! Rörelse i bildkonst 1880–2022 öppnas för allmänheten i Uleåborgs konstmuseum 8.10.2022. Utställningen presenterar verk ur finska museers samlingar som avbildar dans, dansande rörelse och kroppslighet. Utställningen baserar sig på HAM:s ursprungliga koncept, som är kuraterad av konst- och kulturhistoriker Hanna-Reetta Schreck och utställningsamanuens Arttu Merimaa. Schreck och intendent Elina Vieru ansvarar för den uppdaterade versionen av utställningen i Uleåborg och de nya valen av verk. Utställningen finns utställd i Uleåborgs konstmuseum fram till 15.1.2023. Utställningen Dans! fanns utställd i Tennispalatset 25.3–11.9.2022.

Utställningen Greta Hällfors-Sipilä & Sulho Sipilä, som var utställd i HAM 19.11.2021–14.8.2022, öppnades för allmänheten i Åbo konstmuseum 16.9. Utställningen presenterar konstnärsparets konst och liv från 1910-talet till 1950-talet. Helheten som finns utställd i Åbo har förverkligats i samarbete med HAM och är kuraterad av FD Riitta Ojanperä. Hon har också skrivit boken Greta Hällfors-Sipilä och Sulho Sipilä , som innehåller bakgrundsfakta till utställningen. Amanuens Mia Haltia ansvarar för genomförandet av utställningen i Åbo konstmuseum. Utställningen finns utställd i Åbo konstmuseum fram till 15.1.2023.

Greta Hällfors-Sipilä: Natt, 1931 / Bild: Helsingfors stadsmuseum / Mari Valio