Åtkomlighetsverktyg

Ansökan om utställningstider 2024 och 2025 på HAM Galleriet startar

16.1.2023 14:43

HAM Galleriet är en utställningslokal som har profilerat sig för visning av aktuell och ny samtidskonst. Galleriet finns i Tennispalatset dit inträdet alltid är avgiftsfritt.

HAM Galleriet har två rum med en total yta på 155 m2 (84 m2 och 71 m2). Utställningsperioden är 7–8 veckor lång. Det tas inte någon hyra för lokalen.

Utställningarna väljs efter ansökan och ansökningarna behandlas av en arbetsgrupp bestående av utomstående medlemmar och HAMs amanuenser.

Det finns utställningstider år 2024 och 2025 att ansöka. Utställningstid ansöks med ett elektroniskt ansökningsformulär 16.1–12.2.2023.

Anvisningarna för ansökan om utställningstider finns här.