Åtkomlighetsverktyg

HAM Puhe

Föreläsning • Tennispalatsi
Fritt inträde • Ingen förhandsanmälan

  • 9.3. 17.30
  • 16.3. 17.30
  • 23.3. 17.30
  • 30.3. 17.30
  • 6.4. 17.30
  • 1.6. 17.30
  • 27.4. 17.30
  • 4.5. 17.30
  • 11.5. 17.30
  • 18.5. 17.30

Under expertkvällarna på torsdagar tar framstående konst- och kulturproffs plats framför publiken. Under ledning av forskare, konsthistoriker och specialmuseernas yrkesmänniskor får vi gå djupare in på olika teman för utställningen Modernt liv!

HAM Puhe-expertföreläsningarna på torsdagar klockan 17.30 i HAM-salen. Längd cirka 1 timme. Föreläsningarna är på finska. Ingår i inträdesbiljettens pris.

9.3
Alvar Aalto-stiftelsens och -museets chef Tommi Lindh:
Bygget av Tennispalatset 1937 samt dess skydds- och reparationshistoria

Hur förvandlades Bilpalatset byggt för olympiska spelen 1940 till Tennispalatset och slutligen till Finnkinos multiplexbiograf samt Helsingfors konstmuseum HAM?

Tommi Lindh © Alvar Aalto -säätiö
Tommi Lindh © Alvar Aalto -stiftelsen

16.3
Alvar Aalto-stiftelsens arkitekt Jonas Malmberg:
Sanatoriet i Pemar i kampen mot tuberkulosen

Den aktuella funktionalismen som betonade renhet och ljus var kanske allra mest till sin fördel i just sanatoriearkitekturen, vars internationellt mest hyllade exempel byggdes i Pemar 1933, som resultat av ett vinnande tävlingsbidrag av den 30-åriga arkitekten Alvar Aalto.

Jonas Malmberg © Alvar Aalto -säätiö
Jonas Malmberg © Alvar Aalto -stiftelsen

23.3
Överintendent Merja Vilhunen, Designmuseet:
Finnish Design och Milanotriennalen

När Finland återhämtade sig från kriget fick landet erfara Milano-miraklet på 1950-talet. Finsk design gjorde enorm succé på de internationella formgivningsutställningar som ordnades vart tredje år i Milano.

Merja Vilhunen © Designmuseo / Konsta Leppänen
Merja Vilhunen © Designmuseet / Konsta Leppänen

30.3.
Forskningschef Juhana Lahti, Finlands arkitekturmuseum:
De finska arkitekterna i Tyskland 

År 1943 reste en delegation av finländska arkitekter till Tyskland för att studera standardisering på inbjudan av Albert Speer. I sällskapet ingick Alvar Aalto, Aarne Ervi, Jussi Paatela, Viljo Revell och Esko Suhonen

Juhana Lahti © MFA
Juhana Lahti © MFA

6.4
Alvar Aalto-akademins chef, professor, TTY Markku Hedman:
Modern bostadsarkitektur; rationalism eller poesi?

Den moderna bostadsarkitekturen bottnade i två tankeriktningar; teknologibaserad rationalism och poesi som grundade sig på en humanistisk inställning. Under föreläsningen ges exempel på boendelösningar som de två tankesätten resulterade i.

Markku Hedman © Alvar Aalto -säätiö
Markku Hedman © Alvar Aalto -stiftelsen

27.4
Elina Heikka, chef för Finlands fotografiska museum och museilektor Leena Svinhufvud, Designmuseet:
Det moderna Helsingfors 1930 – heminredning och fotokonst som fallstudie

År 1930 tog en utställningen om rationalisering av den lilla bostaden i Konsthallen ställning till det aktuella ”bostadsproblemet”, det vill säga hur man skulle erbjuda hela befolkningen sunda och funktionella boendeförhållanden i stor skala. Samma år blev också den moderna fotokonsten bekant på Galleri Strindberg, där den finländska modernistiska pionjärgruppen ABISS presenterade sig

Leena Svinhufvud © Designmuseo / Konsta Leppänen
Leena Svinhufvud © Designmuseet / Konsta Leppänen

4.5
Professor Riitta Nikula:
”Standardiseringen och välfärdsbygget. Det finska radhuset – från arbetarbostad till medelklassens dröm”

Professor Riitta Nikula har gjort ett omfattande vetenskapligt arbete inom stadsforskning och om radhusboendets historia. Som konsthistoriker är hon mest intresserad av vardagliga saker och 1900-talet.

Riitta Nikula © MFA / Juho Haavisto
Riitta Nikula © MFA / Juho Haavisto

11.5
Marko Home:
”Futuros värld”

Det 1968 lanserade Futuro är ett elliptiskt plasthus ritat av arkitekten Matti Suuronen, där rymdarkitekturens och -designens experimentella former, nya material och optimistiska idéer från 1960-talets slut komprimerades. Konsthistorikern Marko Home berättar om Futuros färggranna skeden i olika delar av världen från 1960-talet till våra dagar.

Marko Home © Anna Riikonen
Marko Home © Anna Riikonen

1.6
Samlingsintendent Anni Wallenius, Finlands fotografiska museum:
Fotografiet förändrar allt

Beskrivning av föreläsningen kommer inom kort.

Anni Wallenius © Suomen Valokuvataiteen Museo / Mimosa Kaitala

Anni Wallenius © Finlands fotografiska museum / Mimosa Kaitala