Åtkomlighetsverktyg

Modernt liv! -programlördag

Tennispalatsi • Passar för alla
Ingår i museets biljett • Ingen förhandsanmälan

  • 11.3. 12.00-16.00

På Programlördagarna bjuder HAM alla utställningsbesökare på ett mångsidigt program. Den första Programlördagen fokuserar vi på 1920- och 30-talen, funderar på konsumtion och lever oss in i det moderna livets fester och drömmar. Det utlovas musik, en konstverkstad, en introduktion till en värld av älskade föremål, diskussion samt information och historier om Helsingfors.

Det moderna livets fest och drömmar till takten av jazz!

11
HAM öppnas

12 och 13
Aili Ikonen Duo goes jazz!
Jazzdrottningen Aili Ikonenmed sin fantastiska röst tolkar ljuva melodier till ackompanjemang av pianisten Antti Kujanpää. Längd 15 min.

12–16
Konstverkstad: Drömhemmet
I HAM-verkstaden bygger vi våra drömmars hem eller önskerum av olika material. Nonstop-verkstadens ledare kommer från Designmuseet.

12.30–13.45
Kära Arabia
Amanuens Susanna Thielpå Designmuseet introducerar publiken till de mest älskade Arabiakärlens värld i HAM-salen. Efter den cirka 45 minuter långa föreläsningen på finska har lyssnarna möjlighet att visa upp och låta identifiera sina egna kärl. Ta med dig koppar och skålar eller ett foto på ett kärt föremål!

13–13.45
Publikguidning på finska till utställningen Modernt liv!
Guidningen bjuder på information och berättelser om bakgrunden till verken.

14–15
Chefspanelen
Kom och hör om bakgrunden till utställningen Modernt liv! ur de medverkande museernas synvinkel. I diskussionen deltar Alvar Aalto-museets och -stiftelsens chef Tommi Lindh, Finlands arkitekturmuseums chef Juulia Kauste, Designmuseets chef Jukka Savolainen, Finlands fotografiska museums chef Elina Heikkaoch HAM:s chef Maija Tanninen-Mattila. Paneldiskussionen förs på finska.

15–16
Den sorglösa staden – 1920-talets glada Helsingfors!
Information och historier orn 1920-talets Helsingfors, en tidsperiod präglad av förbudslagen, jazzflickor och hetsiga motsättningar, då den moderna världen gjorde entré i vår huvudstad. Fackboksförfattaren FD Mikko-Olavi Seppälä föreläser på finska i HAM-salen.

15–15.45
Publikguidning på svenska till utställningen Modernt liv!

Guidningen bjuder på information och berättelser om bakgrunden till verken.

19
HAM stängs

Allt program under programdagen ingår i biljettpriset. Fritt inträde för under 18-åringar. Med reservation för programändringar.

 Övriga Programlördagar

Lördag 8.4

Lördag 13.5