Åtkomlighetsverktyg

Temaguidningar: Modernt liv!

Guidning • Tennispalatsi • Passar för alla
Ingår i museets biljett • Ingen förhandsanmälan

  • 5.3. 14.00
  • 19.3. 14.00
  • 26.3. 14.00
  • 2.4. 14.00
  • 23.4. 14.00
  • 7.5. 14.00
  • 21.5. 14.00
  • 28.5. 14.00
  • 11.6. 14.00
  • 30.6. 16.30

Under temaguidningarna på söndagar berättar Modernt liv!-utställningens kuratorer och experter om utställningen ur perspektiv som de valt själva.

Temaguidningarna går på finska och ämnena för dem varierar från vecka till vecka. Längd cirka 30 minuter. Ingår i inträdesbiljettens pris.

5.3
Forskaren Petteri Kummala, Finlands arkitekturmuseum:
Typhuset: Modernt liv under återuppbyggnadsperioden

19.3
Museilektor Leena Svinhufvud, Designmuseet:
Moderna ryor

26.3
Intendent Katariina Pakoma och amanuens Mari Murtoniemi, Alvar Aalto-museet:
Paret Aalto och det moderna Åbo

2.4
Intendent Katariina Pakoma och amanuens Mari Murtoniemi, Alvar Aalto-museet:
Förning från Viborg – stolen från miraklens hus

23.4
Amanuens Johanna Kiuru, Designmuseet:
Modernt glas

7.5
Utställningsamanuens Maria Faarinen, Finlands fotografiska museum:
Det moderna reklamfotografiet

21.5
Erja Salo, chef för publikarbetet, Finlands fotografiska museum:
Helsingfors och det modernas fotografer

28.5
HAM:s chef Maija Tanninen-Mattila:
Utställningen Modernt liv! ur museichefens perspektiv

11.6
Utställningsamanuens på HAM Heli Harni:
Finland på världsutställningarna

30.6 kl. 16.30
Forskningschefen på Finlands arkitekturmuseum Juhana Lahti:
Eliel Saarinen och Chicago Tribune