Bild: Antti Turkko

Ett evigt obestämt rum, där man ska tänka på att rita och måla i vid bemärkelse, och där man kan sitta.

Inför mig öppnade sig en skrämmande, hoppingivande och okänd vy från ett fönster. Aulans löfte om det som ska komma, en tanke om en stol.

En sådan osäkerhet som jag upplevde fanns inte i de konstruktioner jag levde i. Känslan kan hållas intakt i kylskåpet i flera veckor.

Stolen och fällan är en installation som består av målnings- och skulpturobjekt.

Antti Turkko (f. 1980) är en konstnär bosatt i Åbo. Han använder varierande tekniker i sitt arbete med bild, rum, text och ljud, ofta platsbundet och med hjälp av de impulser som rummet ger. Han har studerat bildkonst och arkitektur vid Aalto-universitetet.

Utställningen har erhållit understöd av Centret för konstfrämjande.