Arja Kärkkäinen: Hiljaisuuden suuri ääni, 2017 / Kuva: Emilia Rüf

All tid undan stunden
då ljuset inte ännu tänts

ger mig drömmar onda eller sanna

som återkommer
och lämnar spår i dagen

I utställningen på HAM Galleriet visas verk från 2017 och 2019 sida vid sida. Bakom serien med fyra nya verk ligger den obrutna cirkeln av födsel och död, svårigheten med att separera flödets början från dess slut, och onödigheten i detta. I verkens bilder ställs striden hos vännen som dog i cancer parallellt med uppkomsten av nytt liv. Händelser som vi inte kan se med bara ögat: skikt med tro, rädsla, slumpen och glädje. I den outtalade konflikten mellan den egna lyckan och någon annans förlust ligger ställen där livet byter riktning.

Verken Josta käytävät kaikuvat och Hajoamaan herääjä i betong och aluminium kan ses som motstycken till gravstenarna, som födelsestenar för de levande: ämbetsverkens, shoppingcentrens och kontorens golv som minnesmärken över de existerande. Kahdeksannen rautamunan hautoja och Syvyydentavoittaja är digitalt vävda jacquardtextiler som till skillnad från det vanliga granskas från båda sidorna.

Arja Kärkkäinen som bor och arbetar i Helsingfors har tagit examen som designer vid Lahtis yrkeshögskola och utexamineras hösten 2019 som konstmagister vid Bildkonstakademin. Under de senaste åren har Kärkkäinen hållit separatutställningar vid Galleria Oksasenkatu 11 samt på Gamla Rådhusets Galleri i Åbo. Dessutom har hon deltagit i flertalet grupputställningar, bland annat i utställningen De unga 2019 på Konsthallen, Rex Fest kurerade utställning i mediekonst på Bio Rex samt i samutställningen Natt inom några dagar med Raimo Saarinen på Galleria Huuto.

Utställningen och arbetet understöds av Centret för konstfrämjande, Finska kulturfondens Nylands fond samt Greta och William Lehtinens stiftelse.