Tennispalatsets norra fasad genomgår en upplysning när konstnären Charles Sandisons (f. 1969, Storbritannien) ljusverk Language is Dead, 2013 tar den välvda väggen i besittning. Installationen som projiceras på väggen fyller ytan med en rörlig massa av skrivna ord. Det tillfälliga konstverket som produceras av HAM kan ses under den mörka tiden av dygnet 31.12.2016–13.1.2017.

Language is Dead bygger på ett dataprogram som innehåller en kopia av boken Om arternas uppkomst. Orden i boken är först osynliga på installationsväggen, ett i sänder. När programmet startar förvandlas punkterna i slutet på meningarna till konstgjorda mikroorganismer som använder texten som näring. Mikroorganismerna får vittring på ett ord, samlas för att glufsa i sig det och gör på så sätt det tidigare osynliga ordet läsligt för betraktaren. Verket är liksom en bok som lämnats på hyllan i ett fuktigt rum, varpå pappret möglar under årens lopp och börjar falla sönder när mikroorganismer använder det som näring.

Charles Sandison, som arbetar i Tammerfors, skapar konst på dator. Han är självlärd programmerare och kodar sina verk själv. Hans konst bygger på dialogen mellan ljus och mörker samt på ord och text. Sandison har själv sagt att han föddes som författare i en bildkonstnärs kropp.

HAM förverkligar installationen i samma anda som evenemanget Lux Helsinki och lanseringen av Finland 100 och önskar samtidigt helsingforsarna ett gott nytt år.

Language is Dead ingår i HAM:s samlingar. Pro Av Saarikko Oy står för dess tekniska genomförande. Verket har visats i ursprunglig version på Helsingfors konstmuseums utställning Play år 2013.