Utställningen De utvisade tar fasta på ett aktuellt tema, utvisningen av migranter. I Europa får 160 000 människor årligen order om att avlägsnas ur landet och de tvingas resa härifrån mot sin vilja. Finland återbördade cirka 3500 personer till sina hemländer i fjol. Utställningen som producerats av arbetsgruppen De utvisade hjälper att förstå vidden av fenomenet.

Fotografen Katja Tähjäs dokumentaristiska fotografier visar utvisade män, kvinnor och barn i sin nya omgivning. Efter åren som de tillbringat i Europa har mångas hemländer förändrats, eller också har människorna själva förändrats.

Många är rädda för samma förföljelse som de ursprungligen flydde från.

Forografen Laura Ojas video tar tittaren till Ghana, dit en flicka, som är född i Helsingfors, utvisades.  Videon projiceras på flickans nu tomma pulpet. Filmen visar hur det i Finland uppvuxna barnet till ghananska föräldrar har det i dag. Hennes identitet är fortfarande finsk och hon väntar på att få återvända till Helsingfors.

På utställningen kan man också se grafikern Anne-Mari Ahonens verk, som visualiserar kostnaderna för utvisningarna, och höra utvisades berättelser dramatiserade till hörspel av teaterregissören Elina Izarra.