Dylan Ray Arnold & Océane Bruel: The Slow Business of Going, / Bild: Dylan Ray Arnold

Dylan och Océanes skulptursamarbete kopplar ihop tillstånd av spänning och utmattning. Utifrån ett material-poetiskt synsätt föreställer de sig möten av statiska och rörliga kroppar, objekt och önskningar. Deras kontakter växer till skulpturala situationer, bilder och system. Metamorfosen av materia och tanke är både alldaglig och drömlik. Lätta stålkonstruktioner, montage och reliefer i pappersmassa formades i de föränderliga rytmerna av tillgivenhet och distans, tvekan och otålighet, vitalitet och tillbakadragenhet. Verken är resultatet av materiella och existentiella förhandlingar, tidskrävande processer och gester av uppmärksamhet och placering.

Konstnärerna har intresserat sig för varierande sociala, transpersonella och privata rytmer. Accelerationer och utspridning var en del av arbetsprocessen, liksom frågor som väcktes utifrån den tematiska grunden av förändring och stagnation. Vart är vi på väg? Hur länge kan vi fortsätta i den här takten? Hur lång tid tar det att återhämta sig, torka, läkas? Rytmer skapar rymd och bor i våra kroppar och relationer. Denna dynamik vävs också samman med maktmekanismer och maktfördelning. Det enda som är lika viktigt som varandet är att hålla sig i rörelse. Men vad eller vem bestämmer takten?

Kroppar som tycks vara tillplattade av hög hastighet driver omkring och förenas till öar. Projekt. Bilder som skjuter ut från ytor, armar och ben som fumlar med förlängningar eller sjunker ner till botten. Timmar som fångas i natten. Deadlines. Genväg. Någon är alltid på väg, medan andra fastnar. Gör allt för att hänga med, men obönhörligen halkar efter. Ok. Kamrater i tid och i stand-by-läge. Beroende, understödd stillhet. Cocooning. Saker tenderar att hamna ovanpå andra saker, ackumuleras. Ormar och stegar kring privilegierna av rörlighet och tillhörighet. Nedstängning. Tålamodsdans. Det finns också några nypor av intimitet, avtryck mellan rörelselinjerna.

Utställningen sträcker sig utanför HAM-galleriet med en grupp betongskulpturer placerade längs gång- och cykelvägen Banan.

Konstnärerna och utställningen stöds av Centret för konstfrämjande, Finska kulturfonden och Paulon Säätiö.