Eero Nelimarkka (1891–1977) var en Finlands mest kända konstnärer ända sedan 1930-talet. Utställningen på HAM koncentrerar sig på den unga Nelimarkkas verk från 1910- och 1920-talen. Inspirationskällan till dem var de moderna konstströmningarna och det mångkulturella konstnärslivet i Paris. Här visas över 50 målningar samt skisser och brev bland annat från konstnärens resor till Paris.

Människobilder, bland annat gripande barnporträtt och en omfattande serie självporträtt, hör till de centrala motiven i Nelimarkkas tidiga verk. Verken har ett modernt och intimt, rentav gåtfullt, perspektiv. I sina målningar med förtätad stämning återgav Nelimarkka också vardagliga föremål och interiörer, som ofta får liv av en människogestalt, frånvänd från betraktaren.

Motiven berättar också om den värld som en människa som är i färd med att bygga sin identitet lever i.

Eero Nelimarkka studerade och skapade målmedvetet en målarkarriär på 1910–20-talen. Hans resor till Paris 1912 och 1920 var betydelsefulla, likaså studierna vid Helsingfors universitets ritsal under ledning av Eero Järnefelt. I likhet med andra konstnärer i sin generation sökte han nya uttryckssätt, vilket ibland kunde synas i verken som snabba förändringar. 1910-talets enkla former övergick i början av 20-talet i en måleriskhet där de rejäla penseldragen kunde urskiljas igen.

Eero Nelimarkka: FrökenKekäläinen, 1916 © Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri /Hannu Aaltonen

Utställningens kurator är FD Riitta Ojanperä och den ingår i en serie som presenterar finsk konstforskning. Serien har sin utgångspunkt i Samling Bäcksbacka som utgör rötterna i HAM:s konstsamling. Utställningen är gjord i samarbete med Österbottens museum i Vasa, där den pågår 15.6–7.10.2018. Utställningen har fått understöd av Nelimarkka-fonden.

I samband med utställningen visas den färska dokumentärfilmen Eero Nelimarkka – per aspera ad astra, med manus och regi av Riitta Nelimarkka. I en av utställningssalarna presenteras verk av Nelimarkkas konstnärsvänner och samtida konstnärer. De hör till Samling Bäcksbacka som ingår i HAM:s konstsamling.