I Eeva Peuras utsällning Black kan man se oljemålningar och pappersarbeten, historier och ord, men utställningens verk utgör ingen egentlig helhet i serieformat. Verkens narrativ består snarare av en poetisk rolöshet och öppenhet gentemot målandets processer.

”Jag målar med tjocka oljefärger och spritsar ut färgen på duken direkt från tuben. Resultatet är ofta klibbigt och klumpigt. För den här utställningen målade jag i svart eller jordfärger, fastän jag ursprungligen hade andra planer. I mina målningar är färgen en tung massa som jag formar tills den finner sin plats”, berättar Peura.

Eeva Peura: Sanitarium, 2016. © Eeva Peura
Eeva Peura: Sanitarium, 2016. © Eeva Peura. Foto: Erika  Luoto

Svart är ofta kopplat till mörker, sorg eller någonting främmande. Utställningens målningar berättar också om en overklig värld där egendomliga figurer blottas ur svartheten på ett värdigt sätt, liksom personer i historiska porträtt. Som motsats mot allt det konstiga finns medkänsla och godhet, eftersom verken beskriver världen och människornas förhållande till ofullkomlighet.

”Jag ville måla vardagliga saker; allvarliga människor som fördjupat sig i ett schackbräde eller en bokklubb, boxare och dörren till en biograf. Å andra sidan avbildade jag annorlunda världar med appäls och murkna trädgrenar, våta andfjädrar, svart vatten och en död mans armsvett i en hink.”

eevapeura_sunday_oiloncanvas_33x27cm_2016
Eeva Peura: Sunday, 2016. © Eeva Peura. Foto: Erika  Luoto

Verken inspirerades av melankoli och sensualitet, lekfullhet och dysterhet, bildens och målningens framkomst. Verken på papper är snabba, men de är inte skisser av något som är på kommande, utan snarare anteckningar om något inbillat. Öppenheten och tiden som lagts på målningarna är viktiga element av arbetsprocessen, eftersom målningarna föds ur tid och slump, genom koncentration och beskådande, ett lager och en detalj i taget. För Peura är det också viktigt att namnge verken, efterson namnen delvis utvidgar och fördjupar verkens teman och skapar nya synvinklar.

Alfred Kordelinds stiftelse, Finska Konstföreningen, Helsingfors stad och Finnish Art Agency stöder utställningen.