Utställningen har influerats av tankar om hetta och torka.

Vainio visar två stora installationer som hänvisar till klimatförhållanden i vilka inte ens de mest framstegsvänliga teknologier skulle fungera som garanti för ett meningsfullt liv, än mindre för dess fortbestånd. Den engelska titeln Spells, som betyder både tidsperioder och förtrollningar eller förbannelser, tjänar som en mångtydig ram för utställningens konstverk.

Det gemensamma för Vainios verk, i vilka hon kombinerar olika tekniker, är att de tänjer ut tiden på nytt och framställer den på nytt som begrepp. Under den senaste tiden har hon i sitt arbete funnit en kontaktyta i geologiska skeenden som erosion och produktionskedjor för jordmaterial.

Living things try to keep living. Life wants to live.
(Kim Stanley Robinson: Aurora)

Utställningen har erhållit understöd av Finska kulturfonden och dess hängningstekniska lösningar har planerats av Lauri Vainio.