Hertonäs strand, april 2020 / Bild: Yehia Eweis/Helsingfors stadsmuseum

Vardagens underlighet avslöjas och gränsen mellan fakta och fiktion suddas ut när rummet och människorna i det betraktas ur ett annorlunda perspektiv eller med fokus på de allra minsta detaljerna. Webbutställningen En underlig vardag visar samlingsverksamheten på HAM Helsingfors konstmuseum och Helsingfors stadsmuseum för allmänheten genom ett gemensamt tema. I webbutställningen visas videokonsthelheten I ögonblicket ur HAM:s samlingar och fotografier som dokumenterar coronatiden i Helsingfors ur Helsingfors stadsmuseums samlingar under namnet Den tysta staden. Med liknande stämning utmanar videoverken och fotografierna åskådarna att se bortom rutinerna.