Videoverk Materiella förhållande i inre rum går en skara män på stan och möter olika situationer där individerna har klämts åt av sociala normer eller genom maktutövning. Männens försök att påverka situationerna misslyckas för samhällets förutsägbarhet har minskat och förtroendet mellan människor har rämnat.

Händelsernas absurda humor uppstår delvis av motsättningen mellan bilden och de sjungna replikerna.

Videoverkets titel avslöjar Nissinens nära förhållande till språket, men det låter inte tittaren komma lätt undan. Titelns lekfulla palindrom bär ekon av filosofiska frågor om existensen. En liknande mångdimensionalitet finns också i själva verket. Bakom engelskan talad med finsk brytning, som har blivit Nissinens kännetecken, öppnar sig ett samhälleligt verk. Liksom i sina andra verk spelar Nissinen själv en av huvudrollerna i det.

Materiella förhållande i inre rum fogades till HAM:s samlingar 2013.