Ett brett tvärsnitt av Eva Törnwall-Collins (1896–1982) produktion belyser de olika sidorna i konstnärens produktion med tonvikt på fängslande samtidsskildringar och porträtt som återger inre världar. Utställningens över 50 verk omfattar också Törnwall-Collins berömda och prisbelönta bidrag till en tävling om monumentalmålningar på Nationalteatern.

Eva Törnwall-Collin var en mångsidig och originell modernist. Hon målade landskap, stilleben och särskilt människor.

En del av verken som förefaller vara porträtt kan gott och väl vara fantiserade, för den mystikintresserade konstnären ger i dem uttryck för personer som befinner sig i en annan verklighet. I Törnwall-Collins produktion finns många självporträtt, i vilka hon avbildat olika jag och sig själv i skiftande roller. Hon betonade att hennes konst byggde på att foga samman den yttre och inte upplevelsen.

Bakgrunden till utställningen är nutida konsthistorisk forskning, som lyfter fram konstnärer som blivit åsidosatta eller bortglömda på grund av sitt kön. Eva Törnwall-Collin är en av dem. Hennes konst jämfördes med maken, målaren Marcus Collins konst, och sågs ofta som osjälvständig och av sämre kvalitet. Törnwall-Collin tog dock revansch på sina kritiker redan under sin livstid genom att komma på tredje plats i en tävling om takmålningarna för Nationalteaterns teatersalong 1932 och senare göra väggmålningarna i Svenska Teaterns foajé.

Eva Törnwall-Collin var också i övrigt exceptionell som konstnär.

Hon var intresserad av modernismen, undervisade i Rudolf Steiners färglära och var en övertygad antroposof.  Törnwall-Collin hade sju separatutställningar och deltog i talrika grupputställningar 1915–1981 i Finland och även utomlands. Hennes produktion har inte presenterats i den här omfattningen sedan minnesutställningen på Konstsalongen 1983.

Utställningen är producerad av HAM Helsingfors konstmuseum och stiftelsen Pro Artibus. Största delen av utställningens verk ingår i stiftelsen Pro Artibus samlingar och den är sammanställd av stiftelsens kurator FD Juha-Heikki Tihinen.