Niskanen & Salo: Focal Point, 2018. Bild: Mark Niskanen

Mark Niskanen och Jani-Matti Salo: Focal Point

Mark Niskanens och Jani-Matti Salos verk Focal Point är en tre minuter lång installation som består av ljus, ljud och temperaturväxling som ger den som upplever den en känsla av att resa mot solen. Verket ska upplevas ensam.

För att uppleva verket sätter man sig på en stol och tar på sig hörlurar. Ljusmängden börjar öka och huden träffas av värmestrålning. Ljudet i hörlurarna går från ett stort och ödsligt rum till en akustiskt öppen sfär utomhus, och tillbaka igen.

I verkets centrum, i Focal Point, finns individens subjektiva upplevelse och övergående ensamhet. Upplevelsen av Focal Point är starkt fysisk och den vägen till och med emotionell. Verket skapar också en kontrast till den omgivande omständigheten – vinterns mörker.

Mark Niskanen (f. 1991) och Jani-Matti Salo (f. 1984) har arbetat tillsammans sedan 2015. I sina verk använder de ljus, ljud, video, internet samt vardagliga readymade-föremål av vilka de skapar situationer och arrangemang för försvinnande möten. Under det gångna året har deras verk varit utställda på Grand Rapids Art Museum i Michigan, Helsingfors festspel, Art Quarter i Budapest och CASA Gallery i New York. Nästa år kommer de att arbeta som inbjudna konstnärer vid ett Mana Contemporary-residens.

Under vintern kommer också ett nytt offentligt konstverk av konstnärerna att avtäckas på Banan i passagen under Lappviksgatan. Verket Till den förbipasserande bygger på rörelse och flyktighet och ser olika ut för varje förbipasserande.

Centret för konstfrämjande har understött produktionen av verket Focal Point.