Det brittiska konstnärsparet Gilbert & Georges utställning THE MAJOR EXHIBITION är deras första betydande utställning i Norden på tjugo år. De flesta av utställningens verk ses nu i Finland för första gången.

Gilbert & Georges konst uttrycker deras känslor och tankar. Den vill utmana, provocera, ifrågasätta, rasera, inspirera och rentav chockera publiken. Paret vill få betraktaren att ställa väsentliga frågor och fundera på sitt eget liv och sina erfarenheter, också på konsten. Även om det inte nödvändigtvis går att hitta svar på konstnärernas frågor uppmuntrar de publiken att utforska betraktandet av konst som en upplevelse. Djupt inne präglas deras konst av en anarkistisk humor som rycker betraktaren med sig genom att ställa saker och ting mot varandra, eller upp och ner, eller genom paradoxer och ren absurdism.

Gilbert & George inte bara gör konst utan de är själva ett centralt motiv för sin konst och en personifikation av den. De ser sig som en enda konstnär, som betraktar, upplever och hyllar livet via sin egen unika vision. Gilbert & George är själva sitt eget konstverk, och deras liv är konst.

För Gilbert & George utgör de sociala nätverken i deras hemstad grogrunden för spänningar och kontraster som sjuder under ytan. Utgångspunkten för deras konst är livet i sig självt, deras egna känsloupplevelser, människans lott och dagens oroliga liv, särskilt i East End i London, där de har levt och arbetat i över femtio års tid.

I Gilbert & Georges verk blandas en rå realism med romantiska bilder – forntida motiv möter nuet, mångkulturella traditioner, tabun, moral, trosuppfattningar, religioner, politik, sexualitet, kärlek, våld, fattigdom och en global virtuell värld. I deras verk omtolkas såväl nyhetsbilder som den brittiska flaggan, exkrementer, religiösa bilder, sexualiserande reklam, skyltar i gaturummet och utanför affärer, subkulturernas dekaler, våldsamma svordomar och till och med skräp och tidningar på gatorna.

THE MAJOR EXHIBITION består av över 50 stora verk från 1991-2016 som ställs ut i Tennispalatsets båghallar. Utställningen utgör en fortsättning på HAM:s linje att presentera separatutställningar av internationellt betydande samtidskonstnärer.