Utställningen Graffiti greppar  graffitikulturens olika dimensioner och och ägarskapet av stadsrummet.

Utställningen behandlar graffitins historiska rötter och tillstånd i dag och i synnerhet den helsingforsiska graffitikulturens koppling till det internationella fältet. Utställningen presenterar också samtidskonst, som i samma anda som graffitin utnyttjar stadsrummet och har en spontan attityd till skapandet. På utställningen visas konst och dokumenterande material av Helsingforsbaserade och internationella aktörer.

Utställningen belyser ett fenomen som samtidigt är illegal subkultur och bildspråk som är synligt för alla i stadsrummet.

Utställningen fyller Tennispalatsets två stora båghallar, där den första delen presenterar graffitin som ett subkulturfenomen, en livsstil och en konstform. Graffitikulturens rötter syns i Martha Coopers ikoniska fotografier av målade tåg och graffitimålare i New York. Väggmålningen som gjorts av den levande graffitilegenden Blade för utställningen gör historien levande i det här ögonblicket. Den svenska graffitimålaren och konstnären Nug målar sitt nyaste verk direkt på väggen i utställningssalen.

Den helsingforsiska graffitins färggranna skeden illustreras i en kronologi som sträcker sig från 1980-talet till i dag. Den synliggör den enorma förändring som har skett i stadsbornas relation till det offentliga rummet under de tio senaste åren. Konstformen kom till Finland i mitten av 1980-talet, då influenserna från graffitikulturen i New York spreds med filmer och fotoböcker. År 2018 har det gått tio år sedan Helsingfors stads kampanj Stop töhryille – – Stoppa klottret nedlades. Efter den absolut negativa inställningen har stadsinvånarna haft en positivare inställning till olika former av gatukonst.

På utställningen kan man ta del av graffitins rötter via foton, filmer och konst av fältets kända namn.

Den andra delen av utställningen består av verk där stadsrummet och utnyttjandet av det för konst står i centrum. Den amerikanska konstnärsgruppen Guerrilla Girls presenterar i affisch- och videoinstallationer sina kampanjer som pågått i tiotals år mot bristen på jämställdhet i konstvärlden och det övriga samhället. Också publiken får tillfälle att ta en egen plats i staden i besittning med hjälp av Otto Karvonens Förpackning för ockupation av stadsrummet. På utställningen visas också verk från HAM:s samling, där graffiti har utgjort den första visuella inspirationen för konstnärerna.

Kuratorer för utställningen är HAM:s amanuenser Heli HarniSatu Oksanen och Sanna Tuulikangas. Arkitekten Tuomas Siitonen står för utställningsarkitekturen.