Gustafsson&Haapoja: Museum of Nonhumanity, 2016 (Vy av utställning) / Bild: Terike Haapoja

Gustafsson&Haapoja är bildkonstnären Terike Haapojas och författaren och dramaturgen Laura Gustafssons gemensamma projekt. I sitt samarbete som konstnärerna inledde 2012 utforskar de historien och samhället ur ett icke-människocentrerat perspektiv. I sitt arbete har Gustafsson&Haapoja bland annat plockat isär begrepp för människa och djur och deras kopplingar till rasifiering, sexism och andra mekanismer för uteslutning ur samhället.

Museum of Becoming är en helhet som består av tre verk, där konstnärerna söker nya sätt att tänka på människan. Verken reflekterar över människans förhållande till sin egen gemenskap, sin miljö och till andra arter.

Installationen Museet för icke-mänsklighet (2016) är ett fiktivt museum för historien av åtskillnaden mellan människa och djur. Helheten Kvarlevor (2020) visar människans gestalt som bräcklig och odefinierbar i ett landskap som behärskas av krafter som är större än hon själv. Dess konstverk och andra föremål har valts ut för den här utställningen från både HAM:s och Helsingfors stadsmuseums samlingar. I videoverket Becoming (2020) söker konstnärerna genom intervjuer ”knoppar” i varandets mångfald som ännu väntar på att slå ut och som vi borde värna om och odla.

Utställningen är en del av Helsingforsbiennalens program. Biennalen ordnas för första gången på Skanslandet 12.6–26.9.2021.

Helsingforsbiennalen