Detail of artwork Postponer, watercolour on canvas, 2020. Photo: Lotta Pasila

Utan impulser inleder min existens sitt försvinnande.
Brus.

När två saker passar ihop men verkligen inte hör samman.
Att uppfatta åt skogen.

Grottans innersta, fristad, återvändsgränd.
Att vända sig till det invanda.

Utställningens konstverk har stannat på platser där förändringens flöde har upphört. Samtidigt är de orsaker till obestämdheter som sker annanstans.

Hemmo Siponen (f. 1991, Helsingfors) är bildkonstnär med examen från Konstuniversitetets Bildkonstakademi 2019. Han arbetar med vattenfärg, installation, ljus och video. Hans konst växlar mellan ytterligheterna av självklarheter och obestämdhet.

Obestämdhet betyder för Siponen det som knappt kan uppnås, som är intellektuellt splittrat och erfarenhetsmässigt främmande. För honom har det obestämda alltid två sidor: en osynlig och onåbar och en öppen och möjliggörande.

Siponen förhåller sig experimentellt till det konstnärliga arbetet. Det experimentella betyder för honom att man värdesätter den individuella utgångspunkten för ett verk. Vattenfärg är en kontinuitet som skär igenom allt hans arbete.

Utställningen stöds av Uudenmaan Kulttuurirahasto, Centret för konstfrämjande och Paulon Säätiö.