Ljuset blixtrar till som genom ett trollslag, jag ser vita blommor. Innan jag hinner gestalta storleken på rummet eller studera detaljerna blir det mörkt igen.

Jag förundrar mig över vad det var jag just sett?

Fanns blommorna verkligen där, var de riktiga? Jag ser dem som en efterbild, som efter ett blixtljus eller som om jag stirrat rakt in i solen. Jag stiger ut ur rummet och kommer på mig att tänka om jag kunde stiga in det igen. Skulle jag få ett bättre grepp om verket? Jag gör det, blommorna kastar sin glimt i mitt synfält på nytt, uppskakande flyktigt och försvinner i mörkret igen. Jag är förvirrad och triumferande. Året är 2012 och jag har precis sett Ida Palojärvis slutarbete Hamza.

Att uppleva Palojärvis verk kräver tid och närvaro: att man dröjer kvar, rör sig i rummet, stiger in i verket. Samtidigt flyr de undan från att bli tagna i besittning. För ögat som knappt vant sig vid mörkret är de snurrande berg av papper. De är aningar av skönhet som gömmer sig bakom ett hinder eller en vägg. Skatter kanske? Objekt i verken, föremålen för blicken i installationerna, är magiska och på något sätt banala: knivar, frukter, bergslandskap, guld, salt, blommor. Materialen är symboliska och förefaller liksom hänvisa till berättelser. Det uppstår ändå ingen intrig, och betraktarens färd och dröjande i rummet åstadkommer en tidsmässig händelse.

Det verkar som att verket förändras trots att förändringen sker i den som upplever det.

En utgångspunkt i verken som visas i HAM-galleriet är individens potential för maktmissbruk, tanken om att man kan orsaka andra lidande direkt eller indirekt. En annan utgångspunkt är en kritisk granskning av saker som framstår som självklara. Till exempel affärens realiteter är sådana: handeln ger oss upplevelser som vi ser som naturliga, trots att de bygger på komplicerade arrangemang. Frukt säljs hos oss råa och till underpris, och ser standardiserat felfria ut. Deras funktion är inte bara att föda oss utan att väcka en föreställning av affären som fräsch, riklig och lockande. Förändringen från sällsynt delikatess till inkastningsvara har skett förhållandevis snabbt. Numera utgår vi ifrån att frukten ska finnas framme i butiken, genast efter ingången. I verket EKSO 2 är de igenkännbara men ändå underliga, framme och ändå dolda.

Jag följer Idas arbete på nära håll, vi delar arbetsrum. Hon jobbar långsamt, hon följer verkets idé, testar, bygger och ritar modeller. Jag frågade henne en gång om hon spänner sig för att slutresultatet inte ska motsvara hennes ursprungliga vision, för oftast kommer hon åt att studera verket först tillsammans med publiken när det redan är utställt. Därför är risken för att verket inte ska fungera accentuerat närvarande fram tills verket ställs ut. Att hon tagit den här risken har tillsvidare åstadkommit de erfarenhetsmässiga situationer som hennes verk skapar.

Marja Viitahuhta

Ida Palojärvis utställning består av installationerna Anlegestelle och EKSO 2. Utställningen har beviljats stöd av Centret för konstfrämjande och Finska Kulturfonden.