Hur länge varar ett verk, när är det färdigt och vad händer efter det?

På Jenni Eskolas utställning visas målningar som förlorar sin färg och en platsspecifik teckningsinstallation som kommer att trasas sönder när den tas loss från väggen efter utställningen. Dessutom visas här några linjeskisser, där hon som material har använt mörker, hennes hud och svart pigment från askan av gamla brända teckningar.

Jag arbetar med tiden: jag studerar beständigheten ur såväl fysiskt som tidsmässigt perspektiv. Inom hurdana tidsgränser verkar vi? Hur tar någonting form bit för bit för att sedan falla sönder i ett ögonblick, och hur förändras saker obemärkt på annat håll och hur kan man försöka förstå och synliggöra den här förändringen?
– Jenni Eskola

Eskola använder ofta papper som material i sina verk och fascineras av dess uråldriga historia och samtidiga skörhet och risk för rivas sönder. Som målningsämne använder hon växtklorofyll som har väldigt dålig ljustålighet när det används som pigment – därför förändras det hela tiden, det bleknar och försvinner.

”Just det att verket försvinner känns ofta lika väsentligt som att det kommit till, och kanske jag just därför ser mitt arbete som en performanceaktig verksamhet, som visar det flyktiga och tillfälliga, snarare än att jag skapar ett bestående verk.”
– Jenni Eskola

Utställningen har erhållit understöd av Konestiftelsen, Finska kulturfonden och Centret för konstfrämjande.