”Att vara försvunnen är en känsla som alla borde uppleva med jämna mellanrum.”

I utställningens centrum finns områden som ligger på hornhinnans kanter och som vi inte vanligtvis fokuserar blicken på: ödemarker, bangårdar, övergivna hus, byggplatser, industriområden, tunnlar, terminaler, ruckel, avlägsna skogar, rastplatser, återvändsgränder och andra så kallade ”icke-områden”.

Då man stiger in i dessa områden förflyter tid och plats i ett liminalt läge och skapar upplevelser och möten. Äventyret sprider ut sig i HAM-galleriet som en utställningshelhet vars enskilda verk tolkar de upplevelser man haft under färden.

Katalogen som delas ut i galleriet fungerar som guide för utställningen. Katalogen utgör en dialog mellan konstnärerna om att driva från den finländska sommaren till de grekiska ruinerna, från Statens Järnvägar till Atens metrotunnlar.

Centret för konstfrämjande stöder utställningen.