Jussi Kivis (f. 1959) fotografier och teckningar kommer till som resultat av urbana utfärder. Han avbildar ofta städernas impediment, underjordiska tunnlar och industriella gränszoner, som människorna ofta inte ens märker. Kivis bilder utmanar oss att fundera på vilken betydelse våra föreställningar har för hur vi ser på världen, oberoende av om det gäller skönhetsvärden, politiska uppfattningar eller synen på människans plats i naturen.

Den filosofiska attityden till trots har verken inspirerats av Kivis personliga upplevelser från utfärderna och vilja att dela upplevelserna.

”Det ska alltid finnas en dimension av mirakel i konsten.”

HAM:s utställningschef Pirkko Siitari intervjuade Jussi Kivi i början av januari 2018. Jussi talade om hans inspirationskällor och mycket mera. 

Läs intervjun här