Jussi TwoSevens konstverk ROAR27 består av en väggmålning som föreställer ett björnhuvud och en logo-installation i rummet. Mitt i den livliga stadsomgivningen är verket med naturmotiv ett starkt ställningstagande för miljön.

ROAR27 har målats med schablonteknik på stället. Spåren av målandet har lämnats kvar med avsikt – den rinnande färgen är tecken på den spontana målningstekniken. Verket har dock krävt ett bakgrundsarbete i många skeden, bland annat fotografering och tillverkning av schablonerna i ateljén.

Jussi TwoSevens (f. 1983) konstnärsbakgrund har formats på gatorna och i det offentliga rummet. Efter att ha målat graffiti i sin ungdom har han gjort gatukonst till sin egen uttrycksform. År 2015 skapade Jussi TwoSeven verket Bubo Bubo i Böle på beställning av HAM. Utöver sitt arbete med offentliga konstverk har konstnären också framträtt i gallerier. Han använder alltid samma teknik, oavsett om verket görs inne eller ute.

ROAR27 ingår i HAM:s serie som presenterar gatukonst av finländska och internationella konstnärer. Serien produceras i samarbete med Make Your Mark Gallery.

HAM förbereder en graffiti- och gatukonstutställning i Tennispalatset 2018.