Du kan se konst och samlingar hos HAM på många sätt också på nätet och ute i staden!

******************************

Rut Bryk: Staden i sol / Bild: HAM/Hanna Kukorelli

Konstrundturer i stadshuset

Kom med på konstrundvandringar i stadshusets stängda och öppna utrymmen. I stadshuset hänger över 200 konstverk ur HAM Helsingfors konstmuseums samlingar. Konstverken som valts för rundturerna presenteras av chefen för offentlig konst, Taru Tappola.

Den öppna konstutställningen i entréhallen
Stig in i entréhallen som är öppen för allmänheten för att beskåda Kimmo Kaivantos konstverk Kedjan som sträcker sig ut i oändligheten. Aarno Ruusuvuori påverkade valet av flera konstverk, eftersom Stadshuset är ett helhetsmässigt konstverk. Då verksamheten i entréhallen förändras byts även en del av konstverken ut.

***

Borgmästarens konstskatter
Kom med på en unik rundtur i borgmästarens arbetsrum och representationslokaler. Du får se både traditionell konst och den senaste moderna konsten. Vilket verk ser borgmästaren från sitt arbetsbord? Det får du reda på under rundturen!

***

Ögonmat i restaurangen
Ta del av Michael Schilkins humoristiska relief med torghandlare på restaurangens vägg och lyssna på berättelser om konstnärens händelserika liv.

******************************

Tove Jansson: Fest i staden, 1947 / © Tove Janssons dödbo / Bild: Hanna Kukorelli

Guidning med perspektiv Tove Janssons fresker

Guidningar med perspektiv ser på utställningarna hos HAM ur olika vinklarBåde personalen i HAM och besökande experterna har ordet under guidningarna. Amanuens Mikko Oranen från HAM och redaktör Kaisa Viitanen diskuterar vid Tove Janssons fresker Fest i staden och Fest på landet.

Läs mer

******************************

Havis Amanda / Bild: HAM / Yehia Eweis

Havis Amandas historia

Fontänen Havis Amanda invigdes på Salutorget år 1908. Den är skulptören Ville Vallgrens (1855–1940) mest kända verk. Helsingfors, Finlands huvudstad, ville höja sin profil genom att beställa en staty av en konstnär som bodde i Paris. Fontänen invigdes i all stillhet, men väckte genast stor offentlig uppståndelse. Både den ”obscena kvinnogestalten” och publiken, som inte förstod sig på konst, blev rejält utskällda. Efter den stormiga debuten har Havis Amanda blivit en av Helsingfors mest älskade skulpturer och en symbol för den maritima staden. Skulpturen ingår i HAM:s samlingar av offentlig konst.

Havis Amanda fascinerar folk ständigt. Vem stod modell för skulpturen? Varifrån har den fått namn? Hur blev Manda centrum för valborgsfirandet?

Läs mer

******************************

Ellen Thesleff / Bild: Svenska Litteratursällskapet i Finland

Ellen Thesleffs banbrytande konst och djärva liv som e-bok

Till samlingarna vid HAM Helsingfors konstmuseum hör de viktigaste målningarna av Ellen Thesleff  (1869–1954) Största delen av dessa har erhållits som en donation och som en del av Katarina och Leonard Bäcksbackas samling. Ifjol (2019) var det 150 år sedan Ellen Thesleff föddes. Till äran av jubileumsåret publicerade HAM en bok där alla Ellen Thesleffs verk som ingår i Helsingfors stads samlingar, verk vid HAM Helsingfors konstmuseum och Helsingfors stadsmuseum förevisas för första gången. Dessa bilder på verken har kompletterats med bilder från privata samlingar som nära anknyter till konstnärens arvingar eller Bäcksbackas samling. Bilder till boken har även erhållits från Svenska litteratursällskapets arkiv. Hanna-Reetta Schreck har skrivit texten i publikationen.

Läs mer

******************************

Enni Suominen: Mortarium, 2020 (vy av utställning) / Bild: Sonja Hyytiäinen

Konstnärsintervju: Enni Suominen

Enni Suominens utställning Mortarium i HAM-galleriet skulle ha öppnat i mars. Det hände inte. Konstmuseets koordinator Antti Kauppinen som sett utställningen som fortfarande väntar på sin vernissage funderar i det här samtalet tillsammans med konstnären om hennes konstnärskap och om berättelsen i Mortarium. Samtalet handlar om bakgrunden till Suominens utställning, hennes arbete som konstnär, och hennes tankar om att skapa konst.

Läs mer

******************************

Vilho Lampi: Självporträtt, 1929  / Bild: Mika Friman

Digital guidning till utställningen om Vilho Lampi

I HAM Helsingfors konstmuseum öppnades i februari landskaps- och sinnestolken Viljo Lampis (1898–1936) exposition, som är den första utställningen av konstnärens samlade verk i Helsingfors på fyrtio år. Vilho Lampi var länge en bortglömd slättlandsmålare från Limingo, vars konstnärliga arbeten fick ökad uppskattning först många årtionden efter hans bortgång i Merikoski i Uleåborg. Då museets utställnigslokaler i Tennispalatset är stängda, öppnas möjligheten till att se den förväntade expositionen under en digitalt guidad exporunda.

Läs mer

*********************

Hotel Manta, 2014 / Bild: Maija Toivanen

HAM samlar minnen gällande skulpturer av stadsborna

Inom Helsingfors område finns närmare 500 offentliga skulpturer som finns på stadsdelarnas centrala platser – där Helsingforsborna tillbringar sin vardag och firar sina fester. Till varje skulptur hör otaliga stadsbors historier och varje skulptur har sett hundratals strider och tusentals pussar. HAM vill ge stadsbornas minnen en röst och samlar minnen gällande skulpturer av stadsborna.

Dela ditt minne och berätta din historia om vad du har upplevt vid skulpturerna! Du kan dela ditt eget minne eller läsa roliga och känslomässiga minnen gällande skulpturer på HAM:s Skulpturminne-sida.

Läs mer

*************************

Jacob Dahlgren: Early One Morning, Eternity Sculpture, 2019 / Bild: HAM / Maija Toivanen

Konstutställningen som sträcker sig över hela Helsingfors är öppen 24/7

2 700 konstverk runtom i Helsingfors, 500 skulpturer finns utställda dag och natt. Helsingfors konstmuseum HAM förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling som innehåller över 9 000 konstverk. Trots att Tennispalatsets museilokaler är stängda, finns en stor del av samlingen även nu tillgänglig för stadsborna att fritt beundra i parker och längs med gator, runt hörnet och på en cykelturs avstånd. Du kan även bekanta dig med den offentliga konstens fascinerande utbud hemifrån på HAM:s webbplats och genom att följa HAM:s sociala mediekanaler.

Skulpturbanken

I Skulpturbanken, som är öppen för alla, har HAM samlat information om totalt 450 skulpturer som finns i Helsingfors för att upprätta egenhändiga konstutställningsrundor för stadsborna. Utöver basfakta (verkets namn, konstnär, utgivningsår, placering) innehåller Skulpturbanken även bakgrundsinformation om verken samt var skulpturen finns på kartan. Kartorna har skapats i samarbete med Huvudstadsregionens servicekarta. Platsuppgifterna finns även som öppna data. ​

Egenhändiga skulpturrutter

Till glädje för stadsborna har man även skapat färdigplanerade egenhändiga skulpturstigar kring olika teman. Rutten Livets frågor leder till att fundera på och rentav finna svar på frågor om vad konst är och hur den påverkar mig. Inhale exhale HAM-stigen passar i sin tur för löprundor medan I Toves fotspår eller Pekka Kauhanens skulpturstig tar med dig på en resa till konstnärernas egna verk, samt verk som avbildar dem själva eller var viktiga för dem. Regnbågen@helsingfors-rundan berättar om köns- och sexuella minoriteters historia.

Läs mer