Du kan se konst och samlingar hos HAM på många sätt också på nätet och ute i staden!

******************************

Konstnärsintervju: Katharina Grosse

Den tyska konstnären Katharina Grosse och finska författaren Riikka Pelo diskuterar teman kring att skapa och uppleva konst samt målningars status i vårt liv, i HAM:s båghallar där Grosses installationer finns utställda.

Katharina Grosse: ”När jag skapar konst har jag alltid känt att jag gör något i världen, tillsammans med det som redan finns.”

Riikka Pelo: ”Genom verkens övergripande immersion, förmåga att innesluta dig i deras värld, blir verklighetens gömda möjligheter synliga här och nu.”

Videon gjordes av ME Films (www.mefilms.fi).

******************************

Statyn talar till dig

Visste du, att 14 statyer i centrum av Helsingfors berättar sin historia för dig? Sex statyer eller minnesmärken står i Salutorget, Senatstorget och Esplanaden. Presidenternas minnesmärken finner man i centrum och Främre Tölö. Stadsmiljösektorn har möjliggjort att med hjälp av mobilteknologi kan statyerna vakna till liv när som helst.

De aktuella statyerna och minnesmärken är försedda med en plakat med QR-kod som kan läsas av med en smarttelefon. QR-koderna leder till länkar med kortfilmer där skådespelare gör porträtt av föremålet för respektive staty eller minnesmärke och berättar vem han eller hon var eller visar en litet avsnitt av sitt liv. Mera information finns i text och i fotografier. Man kan även lyssna texterna.

Välkommen att bekanta dig I Finlands historia med hjälp av stayer!

Läs mer

******************************

Havis Amandas historia

Havis Amanda / Bild: HAM / Yehia Eweis

Fontänen Havis Amanda invigdes på Salutorget år 1908. Den är skulptören Ville Vallgrens (1855–1940) mest kända verk. Helsingfors, Finlands huvudstad, ville höja sin profil genom att beställa en staty av en konstnär som bodde i Paris. Fontänen invigdes i all stillhet, men väckte genast stor offentlig uppståndelse. Både den ”obscena kvinnogestalten” och publiken, som inte förstod sig på konst, blev rejält utskällda. Efter den stormiga debuten har Havis Amanda blivit en av Helsingfors mest älskade skulpturer och en symbol för den maritima staden. Skulpturen ingår i HAM:s samlingar av offentlig konst.

Havis Amanda fascinerar folk ständigt. Vem stod modell för skulpturen? Varifrån har den fått namn? Hur blev Manda centrum för valborgsfirandet?

Läs mer

******************************

Konstnärsintervju: Inka Bell

Inka Bell / Bild: Paavo Lehtonen

I HAM-galleriet visas Inka Bells utställning Passage, som hann vara öppen för publik i en vecka innan coronarestriktionerna stängde hela HAM. Under tiden har konstmuseets amanuens Heli Harni pratat med Inka Bell om hennes konstnärliga arbete. Samtalet öppnar upp bakgrunden till skapandet av utställningen Passage.

Läs mer

******************************

Webbutställningen En underlig vardag

Hertonäs strand, april 2020 / Bild: Yehia Eweis/Helsingfors stadsmuseum

Webbutställningen En underlig vardag visar samlingsverksamheten på HAM Helsingfors konstmuseum och Helsingfors stadsmuseum för allmänheten genom ett gemensamt tema. I webbutställningen visas videokonsthelheten I ögonblicket ur HAM:s samlingar och fotografier som dokumenterar coronatiden i Helsingfors ur Helsingfors stadsmuseums samlingar under namnet Den tysta staden. Med liknande stämning utmanar videoverken och fotografierna åskådarna att se bortom rutinerna.

Läs mer

******************************

Lunchkvart i Lallukka

I HAM öppnades 13.11.2020 utställningen Lallukka – Livet i konstnärshemmet som leder publiken in på historien och nutiden för kulturmonumentet som ligger ett stenkast från Tennispalatset. Det finns knappast en annan byggnad i hela landet där lika många berömda konstnärer skulle ha bott och arbetat.

Intervjuerna i serien Lunchkvart i Lallukka ger en inblick i livet på konstnärshemmet Lallukka. Kom in och ta del av vad konstmuseets koordinator Antti Kauppinen har att erbjuda så får du kika på konstnärernas liv i Lallukka.

Lunchkvart i Lallukka: Marjatta Hanhijoki

På videon nedan öppnar bildkonstnären Marjatta Hanhijoki sin ateljébostad och skådespelaren Timo Närhinsalo läser en dikt.

Lunchkvart i Lallukka: Jaakko Niemelä & Helena Hietanen

Gäster i det andra avsnittet är konstnärsparet Jaakko Niemelä och Helena Hietanen. HAM:s koordinator Antti Kauppinen intervjuar.

Lunchkvart i Lallukka: Tero Laaksonen

Gäst i det tredje avsnittet är professor/konstnär Tero Laaksonen. HAM:s koordinator Antti Kauppinen intervjuar.


******************************

Måndag i museet

De flesta museerna i världen är stängda på måndagar. Detta är en viktig dag för museerna: då renoveras lokalerna, utställningsverk restaureras och man säkerställer att allt är i skick när dörrarna återigen öppnas för allmänheten på tisdag. I det första avsnittet av serien Måndag i museet presenteras utställningen av konsthistoriker Marja Lahelma som har sammanställt utställningen Lallukka – Livet i konstnärshemmet och den tillhörande boken.

I det andra avsnittet av Måndag på museet presenterar konsthistoriker Marja Lahelma sina arkivfynd och berättar om konsthistorikerns arbete. HAM:s koordinator Antti Kauppinen intervjuar.

******************************

Rut Bryk: Staden i sol / Bild: HAM/Hanna Kukorelli

Konstrundturer i stadshuset

Kom med på konstrundvandringar i stadshusets stängda och öppna utrymmen. I stadshuset hänger över 200 konstverk ur HAM Helsingfors konstmuseums samlingar. Konstverken som valts för rundturerna presenteras av chefen för offentlig konst, Taru Tappola.

Den öppna konstutställningen i entréhallen
Stig in i entréhallen som är öppen för allmänheten för att beskåda Kimmo Kaivantos konstverk Kedjan som sträcker sig ut i oändligheten. Aarno Ruusuvuori påverkade valet av flera konstverk, eftersom Stadshuset är ett helhetsmässigt konstverk. Då verksamheten i entréhallen förändras byts även en del av konstverken ut.

***

Borgmästarens konstskatter
Kom med på en unik rundtur i borgmästarens arbetsrum och representationslokaler. Du får se både traditionell konst och den senaste moderna konsten. Vilket verk ser borgmästaren från sitt arbetsbord? Det får du reda på under rundturen!

***

Ögonmat i restaurangen
Ta del av Michael Schilkins humoristiska relief med torghandlare på restaurangens vägg och lyssna på berättelser om konstnärens händelserika liv.

******************************

Tove Jansson: Fest i staden, 1947 / © Tove Janssons dödbo / Bild: Hanna Kukorelli

Guidning med perspektiv Tove Janssons fresker

Guidningar med perspektiv ser på utställningarna hos HAM ur olika vinklarBåde personalen i HAM och besökande experterna har ordet under guidningarna. Amanuens Mikko Oranen från HAM och redaktör Kaisa Viitanen diskuterar vid Tove Janssons fresker Fest i staden och Fest på landet.

Läs mer

******************************

Ellen Thesleffs banbrytande konst och djärva liv som e-bok

Ellen Thesleff / Bild: Svenska Litteratursällskapet i Finland

Till samlingarna vid HAM Helsingfors konstmuseum hör de viktigaste målningarna av Ellen Thesleff  (1869–1954) Största delen av dessa har erhållits som en donation och som en del av Katarina och Leonard Bäcksbackas samling. Ifjol (2019) var det 150 år sedan Ellen Thesleff föddes. Till äran av jubileumsåret publicerade HAM en bok där alla Ellen Thesleffs verk som ingår i Helsingfors stads samlingar, verk vid HAM Helsingfors konstmuseum och Helsingfors stadsmuseum förevisas för första gången. Dessa bilder på verken har kompletterats med bilder från privata samlingar som nära anknyter till konstnärens arvingar eller Bäcksbackas samling. Bilder till boken har även erhållits från Svenska litteratursällskapets arkiv. Hanna-Reetta Schreck har skrivit texten i publikationen.

Läs mer

******************************

Skapa konst själv! Kreativiteten släpps lös i HAMs konststund-videor

Bild: HAM

Under konststunderna uppmuntrar man till att utöva konst hemma. I videor på under 10 minuter presenteras små konstövningar, där man använder olika tekniker och material. Inga förhandskunskaper behövs. Konststunderna passar alla!

Läs mer

******************************

Enni Suominen: Mortarium, 2020 (vy av utställning) / Bild: Sonja Hyytiäinen

Konstnärsintervju: Enni Suominen

Enni Suominens utställning Mortarium i HAM-galleriet skulle ha öppnat i mars. Det hände inte. Konstmuseets koordinator Antti Kauppinen som sett utställningen som fortfarande väntar på sin vernissage funderar i det här samtalet tillsammans med konstnären om hennes konstnärskap och om berättelsen i Mortarium. Samtalet handlar om bakgrunden till Suominens utställning, hennes arbete som konstnär, och hennes tankar om att skapa konst.

Läs mer

******************************

Vilho Lampi: Självporträtt, 1929  / Bild: Mika Friman

Digital guidning till utställningen om Vilho Lampi

I HAM Helsingfors konstmuseum öppnades i februari landskaps- och sinnestolken Viljo Lampis (1898–1936) exposition, som är den första utställningen av konstnärens samlade verk i Helsingfors på fyrtio år. Vilho Lampi var länge en bortglömd slättlandsmålare från Limingo, vars konstnärliga arbeten fick ökad uppskattning först många årtionden efter hans bortgång i Merikoski i Uleåborg. Då museets utställnigslokaler i Tennispalatset är stängda, öppnas möjligheten till att se den förväntade expositionen under en digitalt guidad exporunda.

Läs mer

*********************

Hotel Manta, 2014 / Bild: Maija Toivanen

HAM samlar minnen gällande skulpturer av stadsborna

Inom Helsingfors område finns närmare 500 offentliga skulpturer som finns på stadsdelarnas centrala platser – där Helsingforsborna tillbringar sin vardag och firar sina fester. Till varje skulptur hör otaliga stadsbors historier och varje skulptur har sett hundratals strider och tusentals pussar. HAM vill ge stadsbornas minnen en röst och samlar minnen gällande skulpturer av stadsborna.

Dela ditt minne och berätta din historia om vad du har upplevt vid skulpturerna! Du kan dela ditt eget minne eller läsa roliga och känslomässiga minnen gällande skulpturer på HAM:s Skulpturminne-sida.

Läs mer

*************************

Jacob Dahlgren: Early One Morning, Eternity Sculpture, 2019 / Bild: HAM / Maija Toivanen

Konstutställningen som sträcker sig över hela Helsingfors är öppen 24/7

2 700 konstverk runtom i Helsingfors, 500 skulpturer finns utställda dag och natt. Helsingfors konstmuseum HAM förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling som innehåller över 9 000 konstverk. Trots att Tennispalatsets museilokaler är stängda, finns en stor del av samlingen även nu tillgänglig för stadsborna att fritt beundra i parker och längs med gator, runt hörnet och på en cykelturs avstånd. Du kan även bekanta dig med den offentliga konstens fascinerande utbud hemifrån på HAM:s webbplats och genom att följa HAM:s sociala mediekanaler.

Skulpturbanken

I Skulpturbanken, som är öppen för alla, har HAM samlat information om totalt 450 skulpturer som finns i Helsingfors för att upprätta egenhändiga konstutställningsrundor för stadsborna. Utöver basfakta (verkets namn, konstnär, utgivningsår, placering) innehåller Skulpturbanken även bakgrundsinformation om verken samt var skulpturen finns på kartan. Kartorna har skapats i samarbete med Huvudstadsregionens servicekarta. Platsuppgifterna finns även som öppna data. ​

Egenhändiga skulpturrutter

Till glädje för stadsborna har man även skapat färdigplanerade egenhändiga skulpturstigar kring olika teman. Rutten Livets frågor leder till att fundera på och rentav finna svar på frågor om vad konst är och hur den påverkar mig. Inhale exhale HAM-stigen passar i sin tur för löprundor medan I Toves fotspår eller Pekka Kauhanens skulpturstig tar med dig på en resa till konstnärernas egna verk, samt verk som avbildar dem själva eller var viktiga för dem. Regnbågen@helsingfors-rundan berättar om köns- och sexuella minoriteters historia.

Läs mer