På Mobildiasporan-videorna berättar asylsökande om sitt liv och sin resa till Finland. Videorna har spelats in tillsammans med de asylsökande och på deras egna villkor. Syftet med projektet är inte berätta för finländarna hurdana de asylsökande är eller vad de har att erbjuda det finska samhället, utan att fråga dem själva vad de vill berätta. Mobildiasporan betonar det att man gör något tillsammans.

Projektet Mobildiasporan syftar på rörlighet, mobila enheter och mobiltelefoner, med vilka asylsökande berättar om sina erfarenheter och förhoppningar för varandra, släktingar, vänner och publiken på sociala medier.

Diaspora betyder förskingring. I allmänhet betyder det att en religiös eller nationell grupp har tvingats flytta till ett nytt land eller bostadsområde.

Mobildiasporan-arbetsgruppen består av Amir Jan, Anna Knappe och Pekka Niskanen