Fem finländska museer firar märkesåret för Finlands självständighet 2017 med ett gemensamt storprojekt. Utställningen Modernt liv! – Finsk modernism och det internationella presenterar höjdpunkter inom arkitektur, formgivning, bildkonst och fotografi som bidrog till att bygga det moderna och internationella Finland 1917–68. Samtidigt berättar utställningen om hur de visuella konstarterna så småningom formade vardagen i det moderna livet.

Modernt liv! ger perspektiv på ett kreativt, djärvt och internationellt Finland.

Under självständighetens fem första decennier genomgick Finland en enorm förändring. Det tudelade, lantbruksdominerade och fattiga landet utvecklades till en modern välfärdsstat som urbaniserades och internationaliserades. Även bildkonst, fotografi, formgivning och arkitektur sökte nya uttrycksformer. Den unga nationen byggde upp sitt anseende och sitt självförtroende på världsutställningar och i internationella tävlingar. Finlands framgångssaga grundades i stor utsträckning på immateriella styrkor, naturen och skapande individer.

Effektivitet, ändamålsenlighet och en bättre livskvalitet var de moderna arkitekternas ideal när de ritade städer och bostäder. Formgivarna skapade såväl skönhet för vardagen som glans i form av konstföremål. Bildkonstnärerna introducerade ett abstraktare formspråk i den finska konsten och fotograferna förevigade moderna människor och staden i förvandling. Den stora publiken svalde inte alltid det moderna uttrycket utan protester och i synnerhet populärkulturen drev med de nya fenomenen.

Modernt liv! lyfter fram framgångar inom den finländska arkitekturen, allt från Eliel Saarinens skyskrapa som aldrig byggdes till stadhuset i Toronto som ritades av Viljo Revell. Här presenteras också Alvar Aaltos mångsidiga roll som arkitekt, formgivare och stadsplanerare. Utställningen ger en bred inblick i hur finsk design blev ett begrepp och visar hur offentlig konst och stadsplanering formade Helsingfors. Även föregångarna inom fotografi och bildkonst uppmärksammas samt Finlands framgångar på världsutställningarna i New York och Montreal.

Utställningen förmedlar de finländska modernisternas internationella läggning, mod och nyfikenhet.

Modernt liv! har sammanställts av skatter ur samarbetsmuseernas samlingar: över 300 verk och verkhelheter av 50 skapare, bland dem Alvar och  Aino Aalto, Wäinö Aaltonen, Emmi Fock, Kaj Franck, Eila Hiltunen, Anitra Lucander, Toini Muona, Vuokko Nurmesniemi, Matti Pietinen, Otso Pietinen, Laila Pullinen, Unto Pusa, Viljo Revell, Aarno Ruusuvuori, Eliel Saarinen, Kyllikki Salmenhaara, Timo Sarpaneva, Vilho Setälä, Ilmari Tapiovaara, Sam Vanni och Tapio Wirkkala.

Utställningen platsar utomordentligt i Tennispalatset som representerar modern arkitektur och fyller 80 år i år.

Ett unikt samarbetsprojekt

HAM har producerat utställningen i samarbete med Alvar Aalto-museet, Arkitekturmuseet, Designmuseet och Finlands fotografiska museum.
Utställningsarkitekturen är gjord av Marcel Schmalgemeijer.
Illustratörsduon Craig & Karl står för det visuella uttrycket.
Utställningen har erhållit understöd av Konstflitföreningens i Finland 100-årsstiftelse.