Visible invisibility, 2018 Bild: Patrik Rastenberger

Synlig osynlighet
Ungdomars hybridverkligheter i Helsingfors och S:t Petersburg

Synlig osynlighet inbjuder besökarna att dyka in i de dolda uttrycken för ungdomskultur i S:t Petersburg och Helsingfors och frågar vem som har rätt till stadsrummet? Utställningen ställer också frågan på vilka villkor forskning och konst har möjlighet att nå subkulturella betydelser. På utställningen blir olika kulturer synliga med hjälp av bild, ljud, video och iakttagelser.

Ungdoms- och subkulturerna bildar osynliga dimensioner i städerna, okända för den breda allmänheten. Ofta blir de synliga bara för dem som har kännedom om praxis, stilar och gemenskaper, och som förstår fenomenens språk. Utställningen skildrar fyra subkulturella uttryck, som har studerats genom stadsetnografisk forskning och fotografens blick. Forskningsobjekten är urban cirkus och mötet i stadsrummet, Pokémon Go-spelarnas öppna gemenskaper, dekalkonstnärernas omdefiniering av stadsbilden och graffitisubkulturens könsuppdelning.

Helheten ingår i forskningsprojektet Digital ungdom i mediestaden (2016–18), som har producerat tvärvetenskapliga rön om hur ungdomarnas digitala kultur i Helsingfors och S:t Petersburg kämpar, kontrolleras och är en del av stadsrummet. Under utställningen ordnas verkstäder och publiktillställningar som är öppna för alla.

Synlig osynlighet är producerad i samarbete med: Nätverket för ungdomsforskning, Ekonomihögskolan vid nationella forskningsuniversitetet i S:t Petersburg, Helsingfors universitet och Tammerfors universitet.

Utställningens arbetsgrupp:
Forskare: Malin Fransberg, Margarita Kuleva, Jana Krupets, Heta Mulari, Arseniy Svynarenko, Anastasia Sablina, Nadezjda Vasiljeva
Fotograf: Patrik Rastenberger
Kurator: Terhi Tuomi
Grafisk designer: Jaakko Pietiläinen
Företrädare för subkulturer i Helsingfors och S:t Petersburg