Niina Tervo (f. 1983) arbetar multimedialt, främst genom skulptur och installation. Hennes verk bottnar i vetenskapliga och filosofiska resonemang om livet, dess struktur och bakgrundskrafter. Verken lyfter med hjälp av sin materialitet fram krafternas existens och obemärkthet, och på det här sättet visar Tervo på tingens relationer till varandra och spårar deras naturliga förbindelser till det som omger dem med avseende på livets strukturer. Hon skapar verkhelheter som bildar en sfär – abstrakt men med en vardaglig känsla – en process, och gör betraktaren till en del av forskningen och helheten. I sin utställning i HAM-galleriet behandlar Tervo energins betydelse för livet och identiteten utgående från ett kvantteoretiskt experiment. Utställningen består av en skulpturinstallation och en text.

Tervo är nyutexaminerad bildkonstmagister från Konstuniversitetets bildkonstakademi, och har en tidigare kandidatexamen i naturvetenskaper från Uleåborgs universitet. Hennes verk har under den senaste tiden varit utställda bland annat på Wäinö Aaltonens museum i Åbo, Helsingfors konstmuseum och i SIC-galleriet, där hon blev medlem våren 2018.