Mauno Markkula: Telefonstolpar, 1954

Pjäsförfattaren, teater- och filmregissören och filmmanusförfattaren Paavo Westerberg fick fria händer att sammanställa en utställning av verk från HAM:s viktigaste donationssamling, Samling Bäcksbacka. Westerberg tog sig an uppgiften från historieberättarens perspektiv, med ett emotionellt grepp. På utställningen Jag väntade på dig ses många av samlingens älskade klassiker men också verk som visats mer sällan. Här finns verk av bland andra Mauno Markkula, Ellen Thesleff, Aimo Kanerva, Stig Fredriksson och Rafael Wardi. Merparten av utställningens kring fyrtio konstverk är landskap och abstrakta stilleben, kompletterade av porträtt.

Paavo Westerberg analyserar processen att för första gången vara kurator för en utställning:

”Den första känslan som bilderna förmedlar är att vårt förra sekel var en emotionell, sensitiv och sårbar tid. I den reser sig människan, i kläm mellan det yttre och det inre. När jag nu tänker på arbetena som visas på den här utställningen och på den värld till vilken de tog mig, är det första som slår mig en upplevelse av väntan och människans behov av att få kontakt med en annan. Väntan omfattar hopp, men det kan också vara en mycket intim och ibland även en mödosam process.”

För Westerberg, som arbetar med drama, tjänar bildkonsten ofta som inspiration och en av de konstnärliga och visuella utgångspunkterna för arbetet. Nu ville han handla i omvänd ordning: Inspirerad av verken skrev Westerberg poetiska texter som ger konstverken nya dimensioner och tolkningar. Han ville också föra in utställningens målningar i en ljudvärld. Den är skapad av filmljuddesignern Kirka Sainio. I ljudet som tonar harmoniskt i D-moll kan man urskilja konkreta och abstrakta element som inspirerats av verkens motiv.