Heliga rum är en resa till rummet, tiden och ljuset. Utställningen består av 28 verk, av vilka 19 nu visas för första gången.

Ola Kolehmainens (f. 1964) fotoserie Heliga rum kom till när han fotograferade moskéer ritade av arkitekten Mimar Sinan (c.1490-1588) i Istanbul. Temat inspirerade honom till att också fotografera andra heliga byggnader i Europa.

Bilderna av hundraåriga kyrkor, synagogor och moskéer påminner om hur de olika religionernas historia korsar varandra.

Efter att under hela sin karriär använt modern och samtida arkitektur som material bygger Kolehmainen nu för första gången sina verk på historisk arkitektur. I bilderna av de heliga rummen har perspektivet och arkitekturen spjälkats upp och därefter pusslats ihop på nytt. Resultatet är ett nytt slags rum, där ljuset och atmosfären har huvudrollen. Samtidigt framstår bilderna som mer tredimensionella än vad fotografier av arkitektur vanligtvis är. Även om byggnaderna är lätta att känna igen kan inte en människa som står inne i dem gestalta rummet och ljudet på det här sättet. Att fotografera platser som verkar tomma har varit en långsam process som tagit nästan fyra år. För varje objekt har det behövts en noggrant bestämd tidpunkt på dygnet under en viss tid på året.

Utställningen är ett helhetskonstverk, där väggarna och de rum som de formar spelar en viktig roll.

Utställningsarkitekturen och färgplaneringen är gjord av Berlinarkitekterna Matthias Sauerbruch och Louisa Hutton.

Kurator för utställningen är amanuens Claire Gould på HAM.

Utställningen har sponsrats av Farrow & Ball och Miettinen Collection.