Paweł Althamers verk Sju fångar ställs ut på HAM-salen 18.1–20.2.2022. Det var ett beställningsverk till den första Helsingforsbiennalen och köptes efteråt in till HAMs samling. Ett flertal andra verk samt några skisser och dokumentation från biennalen införskaffades också till samlingen varav en del senare kommer att visas på HAM. Därutöver permanentas tre verk från biennalen som offentlig konst i Helsingfors stadsrum.

Paweł Althamer spelade in två filmer tillsammans med fångar på den öppna anstalten på Sveaborg och sina konstnärsvänner Leszek Molski och Jacek Taszakovski. I fantasin som visas som virtuell verklighet hittar fångarna – bland dem Althamer – kontakt med naturen under sin flyktresa från fängelset. I dokumentären som handlar om inspelningen av VR-filmen berättar fångarna om sitt liv, sina förhoppningar och sin inställning till friheten. De två olika verkligheterna och narrativa greppen i filmerna fungerar som övningar i empati. De erbjuder betraktarna olika upplevelse- och inlevelseroller: de kan antingen leva sig in i det humoristiska äventyret eller ta ställning till verkliga människoöden. Filmerna spelades in på Skanslandet och på andra ställen i Helsingfors hösten 2019.

Paweł Althamer: Sju fångar, 2021
HAM-salen 18.1–20.2.2022
VR-film (ca 15 minuter) och dokumentär (ca 23 min i loop)
Visas under museets öppettider
Fritt inträde