Pekka Kauhanen (f.1954), en personlig representant för den finska bildhuggarkonsten, har redan i många decennier visat upp en kavalkad av olika gestalter. I den här utställningen tar skulpturerna, som utvecklats från en abstrakt till en alltmer föreställande form, plats i en parad eller tar för sig ett större utrymme. Här visas 26 verk av Kauhanen, främst från 2000-talet, med tonvikt på produktionen från de allra senaste åren.

Kauhanens verk är lättillgängliga, samtidigt som de är öppna för mångbottnade tolkningar.

Kauhanen säger sig bygga skulpturerna med legoteknik, vilket betyder att han kombinerar skulpturämnen, som gjuts i brons, aluminium eller rostfritt stål. Verken får sin form med hjälp av traditionella ler- eller gipsmodeller. Ofta lämnar Kauhanen skulpturernas ihåliga inre synligt till exempel genom att göra hål i dem.

Kauhanens ver, vars titlar sprudlar av humor, väcker ofta snarare nya tankar än stagnerar traditionellt på sin plats.

Pekka Kauhanen har formgett flera offentliga konstverk på olika håll i Finland. Till hans skapelser hör också det Nationella minnesmärket över vinterkriget som avtäcktes på Kaserntorget i Helsingfors 30.11.2017. Utställningen visas också en gipsmodell av verket.

Kuratorer för utställningen är HAM:s amanuens Mikko Oranen och arkitekten Klas Fontell.