Perttu Saksa: Den vita bågen, 2019-2020 / Bild: Perttu Saksa

Skulptör Perttu Saksa (f. 1977) är känd för sina kraftiga fotografier med tät stämning, i vilka den visuella precisionen förenas med flerskiktade innehåll. Kvarlåtenskapen efter en annan konstnär, skulptören Laila Pullinen (1933–2015), särskilt hennes verktyg, har varit tema för Saksas nya fotoserier. I Saksas bilder uppträder slipstenarna, mejslarna och gipsformarna likt människor i porträtt. I första hand uttrycker de inte mera sitt syfte, utan mer sin sanna karaktär. Utöver arbetsredskapen exponerar Saksa privatare föremål med hjälp av sin kamera: ett krucifix i trä samt dockor som Pullinen hittat på torget i Porta Portese i Rom.

Saksas fotografier för en monolog med Laila Pullinens skulptur Arktiska Afrodite. I utställningen finns två versioner av den.

I utställningen Den vita bågen fokuserar Saksa på att beskriva uppkomsten av föremålens väsen. Redskapen bär med sig en potential av arbetande och tillverkning, förutom sin självständiga existens fungerar gjutformarna som kärl för andra föremål: konstverk. Förutom gipsformens plastiska form hänvisar namnet på utställningen även till skulptural rörelse och den kommande formen av rörelse, vars erinringar formarna innehåller.

Perttu Saksa: Taltat ja krusifiksi, 2019-2020 / © Bild: Perttu Saksa

Konstforskare och kritiker Sini Mononen skriver i sin text som producerats för utställningen:

”Den vita bågen är en uppsättning av föremål som antyder på en förbindelse dem emellan. Beroende på synvinkel är fotoobjekten – krucifixet, skulpturen, dockan och redskapet – i olika förhållanden till varandra. Man kan se en förbindelse mellan två konstnärer i dem, hur skulptörens arbete tilltalar den fotograferande skulptören. Man kan även tänka sig att verken således reflekterar Laila Pullinens personhistoria berättad av Perttu Saksa. Lika bra kan man närma sig grejer som lösgjorts från sin ursprungliga miljö och förevigats i sina egna porträtt som om de vore självständiga. Då är redskapet mer än enbart ett verktyg. Det är en del av förbindelsen mellan föremål och saker där varje del ibland även har en överraskande beröring till en annan”.

Perttu Saksa: Vahaa ja hiomakiviä, 2019-2020 / Bild: Perttu Saksa

Perttu Saksa (f. 1977) bor i Helsingfors och arbetar som skulptör. Han är känd för fotografier och videor som inom föremålsupptagningen utnyttjar fotografiets porträttradition samt för olika bronsskulpturer som gestikulerar materia. Saksas verk har omfattande presenterats såväl i gallerier som även i museer i Finland och Europa. Perttu Saksa vann gravstenstävlingen för Mauno Koivisto år 2018 och verket skapades samma år. Saksa tilldelades Fotofinlandiapriset år 2014.

Perttu Saksa / Bild: Perttu Saksa