Riikka Keränen: Harhailija 1 / Photo: Riikka Keränen

Det finns så mycket av allt: fästen, livsmedel och emballage runt dem, nya produkter.

Efter att föremålen kommit till slutet av sin livscykel hamnar de var de hamnar. Materien börjar sönderfalla i allt mindre partiklar i kretsloppet, oberoende av om den hör hemma där eller inte. Det uppstår överraskningar, oväntade tarmstopp, nya stenar, håglöshet.

I vår tid talas det mycket om plast och om dess sönderfall och inverkan på miljön och levande organismer. Också jag tänker mycket på det, bland annat.

Konstverken är för hand formade kommentarer till och föreställningar om det här materialet, som har virat sig kring oss på många olika sätt.  Mina verk kommer till genom en lekfull arbetsprocess där materialen diskuterar med varandra och med mig.

Till formen är utställningen en skulpturinstallation som breder ut sig över de olika ytorna i galleriet. Skulpturens material går att hitta i olika sammanhang i mitt liv, som på gårdsplanen, i ateljén, i sopkärl, på skogspromenader och resor.

Riikka Keränen är bildkonstnär och diversearbetare som bor och arbetar i Ristijärvi i Kajanaland.