Sheet No4 (2018) är ett experimentell verk med rörlig bild. Det bygger och plockar isär bilden och dess gränser genom upprepning och omtolkning.

För Pelkki betyder beskärningen av bilden och bildens konturer också hud, människans konturer, kontaktytan mellan det yttre och det inre.

Utställningens namn syftar på en analogt eller digitalt framställd kontaktkarta (eng. contact sheet). När kontaktkartan görs analogt innehåller den alla rutor på filmrullen i samma format som negativen, och används för att välja och markera bilder.

En av utgångspunkterna för verken har varit dialogen mellan Pelkki och de olika konstnärerna, växelverkan och tolkningarnas mångformighet. Material för verket har skapats av konstnärerna Emma Hammarén, Johan Jonason, Magnús Logi Kristinsson och Keiko Yamamoto, som alla arbetar tvärkonstnärligt, samt av filmfotograf Pietari Peltola och ljuddesignern Anne Tolkkinen.

Utställningen består av två installationer, fotografier och rörlig bild i HAM-galleriets båda rum.

Arbetet med verket Sheet No4 har erhållit stöd av AVEK – Centralen för audiovisuell kultur / Tuuli Penttinen-Lampisuo, Centret för konstfrämjande och VISEK – Centret för främjande av visuell kultur.