HAM Helsingfors konstmuseum och Helsingfors stadsmuseum har tillsammans satt upp utställningen Sinnesstämning – Helsingfors 1939–1945. Under kriget förändrades stadens utseende och atmosfär radikalt. Utställningshelheten som breder ut sig i Tennispalatset och Villa Hagasund presenterar via bildkonst och fotografier pessimism och optimism och mer omfattande den visuella värld som blev vardag under krigsförhållandena.

I september 1944 mitt i Berghäll brände man arkivet för underrättelsen om sinnesstämningar. Tusentals vanliga finländare hade åren innan rekryterats till att rapportera om sinnesstämningar, rykten och oliktänkande på arbetsplatser, i affärer, matsalar, allmänna bastur och offentliga transportmedel. Upplysningarna förmedlades till krigsledningen för att ge en bild av civilbefolkningens sinnesstämning, som påverkade frontsoldaternas stridsförmåga. Samma höst begravdes resten av materialet i Mäntyharju. Den del som räddades konserverades 50 år senare på Nationalarkivet och på den här alltjämt slutna arkivhelheten baserar sig HAMs och Helsingfors stadsmuseums första gemensamma utställning, Sinnesstämning.

Utställningens idé kom av författare Anna Kortelainen, är kurator för utställningen. Filmscenograf Minna Santakari är utställningsarkitekt. Helheten med konstverk, fotografier, föremål och underrättelsecitat är en barometer som berättar om konfliktfyllda känslor, glädjestunder, misstankar, rädsla och trots. Utställningen visar det krigstida Helsingfors viktigaste händelseplatser, världar med ljus och skugga.

”Hur just du reagerar på impulserna och intrycken är vägen till de krigstida helsingforsarnas sinnesstämningar”, konstaterar Anna Kortelainen.

HAMs andel berättar särskilt om bildkonstnärernas förmåga att uttrycka stadens känslor. Den fascinerande färgskalan är en fröjd för ögat, de projicerade stora bildytorna för oss inpå helsingforsbornas sinnesstämningar, miner och gester. HAM lyfter även fram kulturhändelser som fallit i glömska: Mässhallens krigsbytesutställningar med sina blickfång och otroliga besökarantal, den tyska frontmannakonstens utställning i Ateneum våren 1942 och våren 1943, de finländska kvinnliga konstnärernas exportutställning till Berlin, Wien och Poznan i Polen med verk av bl.a. Helene Schjerfbeck och Tuulikki Pietilä.

 Villa Hagasund är temat den inverkan evakueringarna av Helsingfors hade på sinnesstämningarna. Det som uppskattades vara mest värdefullt fördes ut från Helsingfors till landsbygden och ända till Sverige: barn, kvinnor, åldringar, skatter inom vetenskap och konst, offentliga skulpturer, kulturarvets viktigaste verk. På villan får vi bekanta oss med en storsatsning där man förberedde sig inför det värsta. Utställningen fäster besökarens uppmärksamhet vid den inverkan de sextiofem bombningsdagarna under krigets Helsingfors hade på stadsbornas liv. Besökaren får även besöka Helsingfors krigssjukhus och byrån för underrättelser om sinnesstämningen på Berggatan.

Vid sidan av berömda konstnärer såsom Helene Schjerfbeck, Tove Jansson, Sam Vanni, Essi Renvall, Erik Enroth och Elga Sesemann förevisas nya bekantskaper och verk som aldrig tidigare ställts ut. I utställningens berättelsespråk stöter besökaren på många minnesvärda överraskningar och upplevelser.

Helene Schjerfbeck: På caféet, 1940 / Bild: Hanna Kukorelli

Sinnesstämning ‒ Helsingfors 1939‒1945
18 oktober 2019–1 mars 2020
HAM Helsingfors konstmuseum
Tennispalatset, Södra Järnvägsgatan 8, 2:a vån.

Sinnesstämning ‒ Helsingfors 1939‒1945
18 oktober 2019–30 augusti 2020
Helsingfors stadsmuseum
Villa Hagasund
Mannerheimvägen 13 b