Dykningar i antropocens tid

Skräp är lyx är Timo P. Vartiainens serie skräparkeologiska utfärder, sopdykningar, för att fynda i husbolagens sopcontainrar. Konstnären gjorde utfärderna under året för det självständiga Finlands hundraårsjubileum 2017, speciellt på högtidsdagarna. Av det insamlade bortkastade, användbara ”skräpet” har Vartiainen skapat en serie stilleben som berättar om konsumtionsmönster, värden och tidens gång.

Med antropocen avses en ny geologisk epok, människans tid, där spåren vi lämnar i jordskorpan är omfattande och bestående.