Photo © Emma Fält

Hur verkar en riktig konstskola öppet i stadsrummet och i konstmuseets lokaler?

En klass i konstskolan Maan kommer att studera i HAM-hörnet i Tennispalatsets gatuplan i en månad. Också helsingforsarna har möjlighet delta i undervisningen. Tanken med lektionerna är att presentera och belysa konstutbildningen för alla som är intresserade.

Konstutbildningen ses som en viktig del av samhället. Konstskolan Maas utbildningsprogram tränar studerandena att verka som yrkeskonstnärer. Undervisningen i skolan bygger på en kontinuerlig dialog mellan teori och praktik. På kurserna utför eleverna övningsarbeten, delvis i form av interventioner och performance. Konstnärerna utbildas inte bara i att producera föremål utan för att skapa situationer, bygga nätverk, arrangera evenemang och sträva efter att påverka verkligheten både politiskt och socialt. Ett exempel är Pekka Niskanens kurs, där HAM-hörnet används som ett konstlaboratorium för studerandenas konstprojekt.

Från måndag till fredag kan publiken följa med konstskolans undervisning i HAM-hörnet och tidvis delta i den, i regel som lyssnande och diskuterande gästelever. Under veckosluten har publiken möjlighet att studera hela dagen, för verkstäderna Ritandet tillhör alla (Piirtäminen kuuluu kaikille) som leds av Emma Fält på lördagar och Pekka Niskanens verkstäder Iakttagelseprocesser (Havaintoprosessit) på söndagar är avsedda för allmänheten.

Konstmuseet vaknar till liv också på kvällstid, för på torsdagar ordnas verkstaden Performance och på fredagar Videovisning-tillställningar, som båda är öppna för allmänheten. På lördagskvällar tar Performance-klubben plats i HAM-hörnet och på söndagskvällar är det konstlaboratorium.

Lärarna vid konstskolan Maa är i Finland verksamma och internationellt erfarna samtidskonstnärer. Bland lärarna i HAM-hörnet finns Pekka Niskanen, Emma Fält, Anastasia Artemeva, Panos Balomenos, Shinji Kanki, Karolina Kucia, Hannah Ouramo, Taneli Viitahuhta och Kari Yli-Annala. Undervisningen sker på finska och engelska.