Utställningen återger berättelsen om Tyko Sallinens (1879–1955) som ett ledande namn inom måleriet och expressionismen i Finland. Utställningen består av 50 målningar med tonvikt på Sallinens viktigaste produktion från 1910-talet. Här finns också verk av konstnärens första fru Helmi Vartiainen och av konstnärsparets döttrar Taju och Eva.

Utställningens centrala teman är porträtt, landskap och folklivsskildringar. Helmi Vartiainen var en musa för Sallinen. Relationen var dock mycket ambivalent, vilket man kan se in de kända Mirri-porträtten. Även många andra porträtt såsom Saaris Anni och Krymplingen, väckte anstöt på sin tid. De sågs som för vanskapta och rättframma. Guldåldern i Sallinens expressionism består av landskap i berusande färger och intensiva stämningar. Hans folklivsskildringar drar paralleller mellan extatisk religiositet och världsliga nöjen.

Tyko Sallinen var en föregångare inom den finska modernismen som reformerade 1910-talskonsten med sitt expressionistiska uttryck.

Sallinen och en skara likasinnade konstnärer som samlades kring honom tillförde nya vindar i konsten i Finland utan att bry sig om den äldre konstnärsgenerationens motstånd och hån.

”Som människa var Sallinen både offer och monster. Han hade en svår barndom, men ännu svårare var livet för hans första hustru och deras döttrar. Som konstnär var Sallinen en rebell av sin tid och ledde ett krig mot de finsktalande konstnärsproletärerna och den traditionella konstnärskåren med bakgrund i de bildade klasserna. Det här kriget förändrade den finska konstvärlden i grunden. Hans konst gav upphov till flera ’Sallinen-krig’ och lämnade ingen oberörd. Som till äran av vår självständighet målade han Djävulsdansen, Hihuliter och Lördagsdansen i Mutila. Målningarnas personer är framställda som direkt från finländarnas dåvarande mardröm”, säger utställningens kurator Tuula Karjalainen.

Utställningen ingår i serien HAM:s rötter som presenterar finsk konsthistorisk forskning. Serien utgår från Samling Bäcksbacka, som utgör rötterna till HAM:s konstsamling.