Ulla Jokisalo, Uusia näköaloja, 2018

Ulla Jokisalos (f. 1955) utställning Föreställningar om frihet öppnar perspektiv på konstnärens strävanden att utöva konstnärsfrihet. Jokisalo har ur HAM:s samlingar valt ut sex av sina verk från 1983–2001 som utgångspunkt för utställningen. Föreställningar om frihet är inte en retrospektiv framställning av hennes produktion, i stället har ambitionen varit att skapa en helt ny konstnärlig helhet som bygger på en dialog mellan de verk som gjorts för utställningen och dem som ingår i samlingen. På utställningen visas ett sextiotal verk som konstnären skapat under 2018.

Även om det har skett många förändringar i mitt uttryck under årens lopp gör jag fortfarande mina utställningar konceptuellt och med litterära impulser som inspiration. Min konstnärliga ambition är att varje utställning ska vara helhetsverk som utgör ett sammanhängande narrativ, säger Ulla Jokisalo.

Jokisalos sätt att arbeta karakteriseras av narrativitet. Varje verkhelhet på utställningen är en fristående, rubricerad berättelse. Också titlarna på de enskilda verken belyser utställningens tematik, som i de här verken kommer fram i form av paradoxer, något som är typiskt för Jokisalo. Verken är gjorda i varierande tekniker och konstnären håller sig inte till någon viss genre i sitt uttryck.

Ulla Jokisalo: Les collections, 2018