Viggo Wallensköld: Vinter, 2008 / Bild: HAM/Hanna Kukorelli

Viggo Wallensköld (f. 1969) beskriver ofta enskilda människor som är fysiskt olika och avvikande till sitt väsen. Gestalterna består av kombinationer av olika åldrar, kön, historiska tidsperioder, samhällsklasser eller till och med av maskiner eller gravvårdar. I de fiktiva figurerna finns något bekant, men också något sällsynt och särpräglat. I sina verk visar Wallensköld framför allt mänsklig förståelse och acceptans av upplevelser av utanförskap och avvikelse. Konstnären behandlar de särpräglade och tidvis sorgsna gestalterna med medkänsla och värdighet.

I utställningen har samlats över hundra verk av konstnärens produktion ur olika samlingar. De delas in i teman som går in i varandra: vetenskap, auktoriteter, lek, årstider och festdagar samt eget rum. Vissa teman avspeglas även i verkens namn. De beskriver inte ämnet entydigt, utan i dem kan finnas många nivåer, vilket ger betraktaren oväntade synvinklar. Utmärkande för Wallenskölds konst är också en rogivande komposition. Konstnärens huvudsakliga arbetstekniker är oljemålning, akrylmålning och teckning.

Viggo Wallensköld: Furstens familj, 2007 / Bild: HAM/Hanna Kukorelli

Viggo Wallenskölds konstnärliga genombrott skedde år 2002, då han vann Finlands Konstförenings Dukatpris. År 2005 utsågs han till Årets unga konstnär. Konstnären var nyligen nominerad till Ars Fennica-priset och blev publikens favorit våren 2022 i en utställning i anslutning till nomineringen.

Viggo Wallensköld är också författare och har skrivit fem skönlitterära verk om den fiktiva vetenskapsmannen, mykologen Anatolij D. Mbdrinov. De säregna berättelserna koncentrerar sig på Mbdrinovs liv och forskning, som vänder upp och ner på vår uppfattning om svampar och människosinnet. Utställningen visar också utdrag ur författaren Wallenskölds produktion samt originalillustrationer ur böckerna.

Viggo Wallensköld: Museum, 2009 / Bild: HAM/Yehia Eweis

Kurator för utställningen är FD Christina Bäcksbacka, vars långvariga samarbete med konstnären har lett till att utställningen förverkligas. Bäcksbacka har under ett tjugotal år ordnat nio utställningar med Viggo Wallenskölds verk i sitt galleri Konstsalongen i Helsingfors. Den uppriktiga vänskapen mellan konstnären och galleristen präglas av lojalitet, förståelse, glädje, humor och hejdlöst smågnabbande.

Serien av Viggos utställningar i Konstsalongen har varit ett bevis på mångsidigheten i hans uttryck, allt från den första utställningens färgmättade och noggrant genomförda verk till de fritt målade gravvårdarna på Konstsalongens hundraårsutställning”, berättar Christina Bäcksbacka, som känner konstnärens produktion genomgående.

Viggo Wallensköld: Dagdröm, 2002 / Bild: HAM/Kirsi Halkola

I samband med utställningen ger HAM ut en publikation om Viggo Wallenskölds konst. I den berättar FD Christina Bäcksbacka om sin relation till konstnären och FD Sini Mononen tar upp utgångspunkter och teman för Wallenskölds konst. Publikationen är den tredje delen i HAM Helsingfors konstmuseums publikationsserie som baseras på Bäcksbackas samling.

Viggo Wallensköld (2022) / Bild: HAM/Sonja Hyytiäinen