Vilho Lampi: Självporträtt, 1932 Åbo konstmuseum / Bild: Kari Lehtinen

Vilho Lampi (1898–1936) var en slättens målare från Limingo. Hans karriär blev inte längre än 14 år, men han hann ändå prova på många målningsstilar från expressionism till nya sakligheten.

I hela sitt liv balanserade Lampi mellan konstnärskallet och arbetet på hemgården. Han fann vanligen tid att måla på kvällar och nätter. Hans motiv var hämtade från Limingo: självporträtt, nära människor, storstugors interiörer och slättlandskap.

Vilho Lampi hade bara en separatutställning medan han levde; i Uleåborg 1931. Hans verk visades dock på Finska konstnärers årsutställningar i Helsingfors. Lampis konst rönte uppskattning men hela hans produktion kom bättre till sin rätt först på minnesutställningarna i Uleåborg och Helsingfors på 1950-talet.

Den här utställningen presenterar Lampis centrala konst från 1920–30-talet. Största delen av verken är inlånade från Uleåborgs konstmuseum, som producerat utställningen i samarbete med Helsingfors konstmuseum. Här visas också Limingo å som ingår i Leonard och Katarina Bäcksbackas samling vid HAM.

Vilho Lampi / Bild: Pekka Törmä

Välkommen till den guidade exporundan!

Vilho Lampi-helheten som förevisas i HAM är den första expositionen av konstnärens samlade verk i Helsingfors på fyrtio år. Bekanta dig med den eftertraktade expositionen via den digitalt guidade exporundan. Guidningen är talad och textad på finska, som textat språk kan man också välja svenska och engelska.