Vilho Lampi: Självporträtt, 1932 Åbo konstmuseum / Bild: Kari Lehtinen

Vilho Lampi (1898–1936) var en slättens målare från Limingo. Hans karriär blev inte längre än 14 år, men han hann ändå prova på många målningsstilar från expressionism till nya sakligheten.

I hela sitt liv balanserade Lampi mellan konstnärskallet och arbetet på hemgården. Han fann vanligen tid att måla på kvällar och nätter. Hans motiv var hämtade från Limingo: självporträtt, nära människor, storstugors interiörer och slättlandskap.

Vilho Lampi hade bara en separatutställning medan han levde; i Uleåborg 1931. Hans verk visades dock på Finska konstnärers årsutställningar i Helsingfors. Lampis konst rönte uppskattning men hela hans produktion kom bättre till sin rätt först på minnesutställningarna i Uleåborg och Helsingfors på 1950-talet.

Den här utställningen presenterar Lampis centrala konst från 1920–30-talet. Största delen av verken är inlånade från Uleåborgs konstmuseum, som producerat utställningen i samarbete med Helsingfors konstmuseum. Här visas också Limingo å som ingår i Leonard och Katarina
Bäcksbackas samling vid HAM.

Vilho Lampi: Självporträtt, 1929 / Bild: Mika Friman
Vilho Lampi / Bild: Pekka Törmä