Japanska Yayoi Kusama (f. 1929) hör till världens mest framstående samtidskonstnärer. HAM Helsingfors konstmuseum har producerats två tillfälliga installationer i Helsingfors, den ena i Esplanadparken och den andra i Helsingfors vinterträdgård. Verken blev färdiga till Helsingforsdagen den 12 juni. Verket i parken stod kvar till den 30 september, verket i vinterträdgården fanns till den 4 september.

Yayoi Kusama är känd för sina verk med prickar som upprepas i all oändlighet. För henne är människorna, stjärnorna, jorden och solen bara prickar. Ensamma kan de inte existera, men tillsammans utgör de ett helt universium.

”Mina offentliga konstverk har inspirerats av vacker natur samt av människor, och de skapar en dialog mellan levande varelser och naturen. När vi tittar på verken blir det fantastiska Helsingfors och det liv vi önskar ännu vackrare.”
Yayoi Kusama

En del av Esplanadparken har genomgått en metamorfos. Installationen Prickar uppstiger i träden (Ascension of Polka Dots on the Trees) förvandlar parken tillfälligt till ett underland då Teateresplanadens 20 träd kommer att draperas i prickigt tyg. Verket stod kvar till den 30 september. Prickarna har tidigare uppstigit i träden bland annat i London, Singapore och Moskva.

Palmrummet i Helsingfors vinterträdgård var fyllats med Kusamas tusen reflekterande stålbollar. Verket Narkissos trädgård (Narcissus Garden) har lånat sitt namn av ynglingen Narkissos i den grekiska mytologin. Narkissos förälskade sig i sin egen spegelbild pä vattenytan. Kusama presenterade sin första version av verket redan 1966 på Venedigbiennalen. Efter det har det ställts ut i olika versioner runt om i världen. Narkissos trädgård fanns i vinterträdgården till den 4 september.