Frågor och respons

Ge oss respons eller ställ frågor, skicka förslag till åtgärder, ge ros eller ris eller lämna andra kommentarer. Du kan skicka meddelandet anonymt, men ifall du vill få ett svar på din respons måste du ange din kontaktinformation. Din respons sänds via responssystemet till rätt person och den besvaras så snart som möjligt.

Responsen och responsgivarens namn eller signatur kan med responsgivarens tillåtelse
publiceras på stadens webbplats www.hel.fi/respons


Uppgifter om behandlingen och publiceringen av respons

Responssystemets registerbeskrivning