HAM info

HAM, eller officiellt Helsingfors stads konstmuseum, förvaltar Helsingforsbornas egen konstsamling, till vilken hör över 9000 verk. HAM sköter om och utökar konstsamlingen, till vilken också stadens offentliga konstverk hör. I Tennispalatsets inhemska och internationella utställningar presenterar HAM modern konst och samtidskonst.

Mission: Med konst gör vi Helsingfors roligare.

Vision

HAM är ett konstmuseum stort som hela stan. 

Helsingforsarna njuter av sin konstsamling och uppskattar den. Med sin offentliga konst överraskar HAM i omgivningen. I Tennispalatset bjuder HAM på en annorlunda museiupplevelse. HAM är starkt involverat i helsingforsarnas vardag och tillsammans hittar vi nya perspektiv på livet hos oss och annanstans. HAM gör Helsingfors internationellt intressant. Det är Finlands mest populära museum och når ut till nya publiker. HAM definierar vad ett konstmuseum kan vara.

Värderingar

  • Djärvhet: Vi är nyfikna, fördomsfria och vi tar ställning. Vi vill göra saker på ett nytt sätt.
  • Glädje: Vi vill skapa både glädje och mening. Vi möjliggör möten och insikter. Alla är välkomna till oss.
  • Närvaro: Konstmuseet finns till för allmänheten. Vi vill skapa en god museiupplevelse genom att låta våra kunder säga sina åsikter. Vi gör konsten till en del av stadsbornas liv.