Bildarkivet

HAM:s bildarkiv är i huvudsak avsett för medier, forskare och andra museer. Man kan be om bilder från bildarkivet av verk som finns i HAM:s samlingar och om offentliga skulpturer, samt om användningsrättigheter och priser.

Förfrågningar: kuva-arkisto.taimu(at)hel.fi.